Jag ber Gud om ett fredens mirakel

Opus Deis Prelat kommenterade vid avslutning av läsningen av dekretet om godkännandet av miraklet tillskrivet den salige Josemaría att, ”detta är ett stort glädjeämne för mig". Han tillade: ”Idag - några få dagar före Jul - ber jag Gud om ett fredens mirakel. Må Han ge oss den fred och den frid som ibland verkar ouppnåelig.”

Rom, 20 december: ”Mirakel är alltid tecken på Guds barmhärtighet mot människorna. Därför är min glädje stor idag då påven har godkänt flera mirakel, däribland ett som tillskrivs den salige Josemarías förbön, just när vi står inför 100-års minnet av hans födelse.

Min innerliga bön är att vi kristna förnyar vår tro på Guds makt och på helgonens förbön. Idag - några få dagar före jul - ber jag Gud om ett fredens mirakel. Må Han ge oss den fred och den frid som ibland verkar ouppnåelig: frid i våra hjärtan och i familjen, fred mellan folken.

Samtidigt vet jag att det inte räcker med att be Gud om mirakel. Jesus Kristus kallar oss till att ”så frid och glädje”, som den salige Josemaría så ofta sade. Johannes Paulus II har nyligen påmint om att fred skapas genom rättvisans och förlåtelsens handlingar. Med Guds försyn låt oss samarbeta för att uppnå fredens stora gåva. Det åligger Guds barn att be om förlåtelse och omvända oss när vi personligen har handlat fel. Man blir så glad när man förlåter och inte hyser agg mot någon. Låt oss sprida förståelse i vår umgängeskrets, bland våra släktingar, vänner, kolleger... På det sättet kommer denna anda av broderlighet och barmhärtighet, som världen törstar efter, att sprida sig alltmer, liksom i koncentriska cirklar. Helgonens föredöme är ett hoppets tecken.”