Jag ber Sankt Josemaría att vi må följa med glädje i Jesus spår

Med anledning av helgonförklaringen av Opus Deis grundare har prelaten av Opus Dei, Biskop Javier Echevarría, gjort följande kommenter: ”Jag ber Gud genom Sankt Josemarías förbön om att vi alla ska följa Kristus med glädje i vårt dagliga arbete. Jag ber också att alla kristna ska bära Kristi ljus till denna värld, som är i så starkt behov av hopp”

Om Prelaten

"För mig är denna stund fylld med stor sinnesrörelse. En stund, som jag försöker leva i djup förening med den helige Fadern, med mina biskopsbröder och med hela kyrkan. Jag umgicks med Josemaría Escrivá i 25 år. Jag har sett honom kämpa för att uppnå heligheten i tusentals små detaljer rörande bönen, kärleken och kristen glädje. Jag är djupt rörd när jag ser påven helgonförklara denna trogna son som så generöst hängav sig själv i kyrkans och människornas tjänst och ville sprida denna kärlek till kyrkan i hela världen. Jag tror att alla medlemmar i Prelaturen är medvetna om vår egen personliga ringhet. Vi vet att vi måste omvända oss litet varje dag för att bättre motsvara Guds nåd och lära oss av våra medmänniskor. Det nya helgonet påpekade att vi kristna växer i vårt liv tack vara Guds nåd, och det exempel och hjälp som vi får från människorna i vår omgivning. I medvetenhet om att vi alla behöver våra medmänniskors hjälp ber jag Gud genom Sankt Josemarías förbön om att vi alla ska följa Kristus med glädje i vårt dagliga arbete. Jag ber också att alla kristna ska bära Kristi ljus till denna värld som är i så starkt behov av hopp”.