Två helgon förenade i kärleken till Jungfru Maria

Deklarationer av biskop Javier Echevarría med anledning av kungörelsen om helgonförklaringen av den salige Juan Diego och den salige Josemaría Escrivá.

Under vistelsen i Mexico 1970 sade den salige Josemaría inför denna tavla: 'Så skulle jag vilja dö: Med blicken fast på Jungfru Maria i färd att ge mig en ros.'

”Tidsavståndet mellan den salige Juan Diego och den salige Josemaría Escrivá är 400 år. Det finns dock något mycket värdefullt som förenar dem i himlen och i många mexikaners hjärta: kärleken till Jungfru Maria av Guadalupe. Detta påpekades den 9 januari i år av Mexikos ärkebiskop, kardinal Norberto Ribera, under det högtidliga mässfirandet med anledning av hundraårsminnet av den salige Josemarías födelse, som ärkebiskopen presiderade just i Guadalupebasilikan. Kardinal Rivera sade i sin predikan att påvens beslut att helgonförklara grundaren av Opus Deis och Juan Diego var ett glädjeämne för ’hela världen men i synnerhet för mexikanerna’.

Jag blir rörd när jag minns monsignore Escrivás besök i Mexiko 1970. Jag minns hans bön till vår Fru av Guadalupe, som då vördades i den gamla kyrkan. Jag minns hans glädje inför mexikanernas djupa vördnad för Guds Moder och hans ”heliga avundsjuka” mot den salige Juan Diego, privilegierad samtalspartner till Amerikas Drottning. En gång, efter en samtalsstund med några präster från delstaten Jalisco, kände den salige Josemaría starkt arbetets trötthet. Han vilade sig en stund i ett rum som hade en tavla föreställande vår Fru av Guadalupe i färd att ge en ros till Juan Diego. När den salige Josemaría såg tavlan, sade han: ’Så skulle jag vilja dö: Med blicken fast på Jungfru Maria i färd att ge mig en ros’. Den heliga Jungfrun beviljade den önskan, som min företrädare, Biskop Alvaro del Portillo, påpekade: Vår grundares hjärta slutade att slå den 26 juni 1975, när han hade kommit in i rummet där han brukade arbeta. Hans sista kärleksfulla blick riktades till den bild av Jungfru Maria av Guadalupe som finns i rummet.

Påven ville återigen förena dessa två saliga genom att helgonförklara dem år 2002. Även jag tolkar detta lyckliga sammanträffande som en gest i syfte att påminna alla kristna att vördnaden för Jungfru Maria aldrig blir gammaldags utan förblir alltid aktuell i varje tid och rum. Jag tror att många av oss hälsar henne med den bön av den salige Josemaría under besöket i Mexiko 1970: ”Må vår Fru, vår Moder av Guadalupe, utverka freden för Amerikas alla folk”.