Antal artiklar: 155

Prelaten av Opus Dei besöker Kanarieöarna

Den 5 till den 9 februari gjorde biskop Javier Echevarría ett tre dagar långt pastoralt besök på Kanarieöarna och han fick där tillfälle att träffa många familjer liksom medlemmar och medarbetare till Prelaturen.

Om Prelaten

Biskop Javier Echevarrías tal vid en ceremoni i Austral-universitetet

Avslutningstal under den högtidliga akten för utnämnandet av hedersdoktorer vid Austral-universitetet som ägde rum i Buenos Aires den 29 september 2003.

Om Prelaten

Förenade med Påven av hela vårt hjärta

Pastoralbrev som biskop Javier Echevarría har riktat till Prelaturen Opus Deis medlemmar och medarbetare med anledning av tjugofemårsjubileet av Johannes Paulus II som påve.

Om Prelaten

Tack Helige Fader

Opus Deis prelat, Biskop Javier Echevarría, publicerar en artikel i ABC (Spanien) med anledning av Johannes Paulus II:s tjugofemårsjubileum som påve. Han betonar att ” Påvens vilja blir desto starkare, förenad som den är med Jesu kors, som han älskar med så entydlig och efterföljansvärd kärlek”.

Om Prelaten

”Ni förfogar över tusentals människors förböner”

Den 31 maj prästvigde biskop Javier Echevarría 26 diakoner i prelaturen Opus Dei. Här publiceras Mässans predikan.

Om Prelaten

Han vittnar om Kärleken

”Påvens liv och ord avslöjar ett djupt inre sammanhang som jag kort och gott skulle vilja sammanfatta sålunda: Johannes Paulus II är ett trovärdigt vittne om Kärleken.” Artikel av biskop Javier Echevarría publicerad i ”La Vanguardia” med anledning av påvens femte resa till Spanien.

Om Prelaten

Fred föds i människans hjärta

Pastoralbrev av biskop Javier Echevarría till Opus Deis medlemmar och medarbetare med anledning av fastans början.

Om Prelaten

Våldet duger varken för att segra eller övertyga

Intervju med biskop Javier Echevarría, prelat av Opus Dei: ”Det är bara genom frid i samvetena som fred mellan folken uppstår”

Om Prelaten

Hela Kyrkans arv

Intervju med biskop Javier Echevarría tre månader efter helgonförklaringen av den helige Josemaría.

Om Prelaten

Jag ber Sankt Josemaría att vi må följa med glädje i Jesus spår

Med anledning av helgonförklaringen av Opus Deis grundare har prelaten av Opus Dei, Biskop Javier Echevarría, gjort följande kommenter: ”Jag ber Gud genom Sankt Josemarías förbön om att vi alla ska följa Kristus med glädje i vårt dagliga arbete. Jag ber också att alla kristna ska bära Kristi ljus till denna värld, som är i så starkt behov av hopp”

Om Prelaten