Antal artiklar: 59

Påven till UNIV: "Låt oss betrakta den korsfäste Kristus".

I slutet av katekesen om tålamod riktade påven Franciskus en hälsning till UNIV:s ungdomar som samlats i Rom för att fira Stilla veckan.

Sociala initiativ

Stuff: att tala öppet med varandra.

Stuff innehåller samtal med sju äkta par som kommer från olika länder och vars omständigheter skiljer sig från varandra. De tänker på samma sak: hur deras barn kan skapa hälsosamma band till materiella saker och hur de kan använda dem på ett ansvarsfullt sätt.

Sociala initiativ

Kan jag göra något för dem i Libanon och Venezuela?

På grund av de förvärrade svårigheterna i sjukvården som personer i Libanon och Venezuela går igenom har det kommit in frågor via Opus Deis hemsida från personer som undrar hur de kan visa sitt stöd och även ge ekonomisk hjälp till dem som behöver det. Här kommer vi med ett svar på dessa förfrågningar.

Sociala initiativ

”Rädsla hindrar en från att göra många saker i livet”

”Vi hade båda två vårt yrkesliv och privatliv i Madrid, och även om vi var öppna för att flytta någon annanstans, hade vi aldrig föreställt oss att vi skulle hamna i Kongo med vår son och jobba tillsammans på ett sjukhus. Det fanns bara i Guds planer.” Så börjar Álvaro Perlados och Mayte Ordovas’ historia. De är gifta med varandra och har en son på ett och ett halvt år. Båda två är apotekare från Madrid och bor i Kongo.

Sociala initiativ

Pedreira hjälpte mig att ge livet och lidandet mening

Pedreira hjälpte mig att ge livet och lidandet mening

Sociala initiativ

Nu har jag en inkomst och har lyckats förlåta min pappa

Nu har jag en inkomst och har lyckats förlåta min pappa

Sociala initiativ

"Vad som än händer med mig, Abel, låt dig inte knäckas, utan fortsätt"

"Vad som än händer med mig, Abel, låt dig inte knäckas, utan fortsätt"

Sociala initiativ

"Tack vare Monte Verde kunde jag förverkliga min dröm om att läsa medicin"

Hollman ville studera medicin, men familjens ekonomi räckte inte till för att finansiera utbildningen. Vid Monte Verde, en icke-vinstdrivande organisation i Colombia som grundades 1977, kunde han förbereda sig för studierna och fick ett stipendium för att kunna gå på universitetet. Hollmans vittnesbörd och vittnesbörd av andra som fått utbildning vid institutioner inspirerade av den salige Álvaro del Portillo har sammanställts i dokumentären "Arbeta för andra".

Sociala initiativ

Gud sände henne till mig, Gud kommer att hjälpa mig, hon är en välsignelse

Eddy skrev in sina barn på CADI ("Centrum för integral utveckling"), en institution i Uruguay som blev till tack vare den salige Álvaro och som sedan 1992 försöker att förbättra villkoren för socialt utsatta barn och familjer. Enligt Eddy har hon lärt sig på CADI att se Guds hand i allt. Hennes vittnesbörd, samt vittnesbörd av andra personer med koppling till institutioner som stötts av den salige Álvaro del Portillo, har sammanställts i dokumentären "Arbeta för andra".

Sociala initiativ

“Tack vare dem har jag nu min son”

“Tack vare dem har jag nu min son”

Sociala initiativ