Prelatens meddelande (1 maj 2021)

Opus Deis prelat säger att vi kan umgås med jungfru Maria mer genom att be en vallfärd i maj.

Rom, den 1 maj 2021

Mina kära, må Jesus bevara mina barn!

Det är början på maj, och det är en vana på många platser att umgås mera med jungfru Maria. Låt oss göra det var och en personligen, särskilt när vi gör en vallfärd till en mariansk helgedom eller till en bild av jungfru Maria. Vi kan tala med henne lika enkelt som med en vän, sade den helige Josemaría.

Låt oss inte glömma att under vallfärderna be för dem som har dött under denna pandemi och för dem som drabbas av den på nära håll.

Med kärlekens fantasi kan vi se till så att dessa vallfärder når sjuka, äldre eller utsatta personer genom att använda teknologin. Hand i hand med jungfru Maria kan vi så tröst och glädje i vår omgivning och vara nära våra släktingar, vänner och bekanta.

Den osäkerhet som förstärks i många länder kan leda till att man blir trött och uppgiven. Låt oss vända oss till jungfru Maria: hon kommer att fylla oss med hopp.

Jag ber er också om att fortsätta be för det böneämne som jag skrev till er om i januari. Rent konkret så kan ni be för en ny region som precis skapats i prelaturen. Den inbegriper de tidigare regionerna Syd- och Östafrika.

Jag välsignar er med stor tillgivenhet.

Er Fader