Prelatens meddelande (6 mars 2023)

Opus Deis prelat uppmuntrar till fortsatt bön för projektet att samordna det apostoliska arbetet och för förberedelserna av den extraordinära generalkongressen.

Mensaje del Prelado (6 marzo 2023)

Rom, den 6  mars 2023

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Det har nu gått två år sedan jag bad er om att med er bön stödja projektet att främja och samordna det apostoliska arbetet. Under hela denna tid har jag informerat er om hur arbetet fortskrider. Nu vill jag uppdatera er om de senaste stegen som tagits. Under de senaste månaderna har tre nya regioner upprättats i Europa som ett resultat av den territoriella omorganisationen på denna kontinent: Nordvästra Europa i april 2022 - bestående av de tidigare regionerna Irland, Storbritannien, Nederländerna och Sverige; Centraleuropa - från sammanslagningen av de tidigare regionerna Österrike, Tyskland och Schweiz - i december 2022; och regionen Frankrike och Belgien den 14 februari. Dessutom har den kommande omstruktureringen av vissa regioner i Asien redan tillkännagivits för de berörda områdena efter månader av utredning.

Jag fortsätter att räkna med era böner för detta arbete och för förberedelserna inför den extraordinära generalkongressen, som är nära förestående.

Högtiden för den helige Josef infaller mycket snart: låt oss också anförtro alla dessa intentioner till hans förbön inför Herren.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er fader

Fernando Ocáriz