Prelatens meddelande (25 maj 2023)

Msgr Fernando Ocáriz uppmanar oss att överlämna våra och hela världens böneämnen i Jungfru Marias händer.

Rom, den 25 maj 2023

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Under denna månad som vi i Verket vill fylla med vallfärder över hela jorden, stiger en djup tacksägelse ur mitt hjärta, förvissad som jag är om de frukter som kommer att komma genom vår Moders förbön, när vi överlämnar så många av våra böneämnen i hennes händer.

Gud ger naturligtvis dessa frukter när han vill och hur han vill, och i första hand ger han dem till oss själva, eftersom vår bön – hur bräcklig den än är – gör det möjligt för oss att ta emot alla de gåvor som Herren vill ge oss: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. (Matt 7:7-8). Låt oss under våra vallfärder djärvt bönfalla himlen om många nådegåvor: om fred i världen, om personlig omvändelse, om kallelser. Denna attityd hjälper oss att växa i förvissningen om att vi behöver Gud, och detta är redan en första frukt: den ger näring åt insikten om att det är han som för allt framåt. Och för att vi ska känna oss välkomna erbjuder han oss en rak väg, en mild väg, den heliga jungfrun: Till Jesus går och ”återvänder” man alltid genom Maria. (Vägen, 495).

Genom detta uppdrag i världen som Jesus Kristus ville dela med oss – jag är med er alla dagar till tidens slut (Matt 28:20) – överför han med hjälp av sin närhet sin glädje till oss. Vi kan varje gång vi med kärlek besöker hans heliga moder odla en längtan efter att i varje ögonblick, i alla vardagliga omständigheter, inför svårigheter och glädjeämnen, leva i vetskap om att vi inte är ensamma. Apostlarnas drottning kommer aldrig att överge oss, hon kommer att vara oss nära på samma sätt som hon var nära dem när kyrkan tog sina första steg. (jfr Apg 1:12-14) Efter det att Mästaren, innan han steg upp till Gud Faders högra sida, sagt till lärjungarna: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar” hade de en känsla av frid. Men de tvivlade fortfarande: de visste inte vad de skall göra, och samlades med Maria, Apostlarnas Drottning, för att omvända sig och bli ivriga förkunnare av den Sanning som kommer att frälsa världen. (Plogfåran, 232).

Glöm inte att tillsammans med mig be för Prelaturens tjugofem nya präster som prästvigdes den 20:e maj i Rom.

Med påskens glädje och med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er fader

Fernando Ocáriz