Prelatens meddelande (22 januari 2024)

Opus Deis prelat uppmanar oss att intensifiera våra böner för fred i världen, kyrkan och Verket.

Rom, den 22 januari 2024

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

I mina senaste meddelanden har jag lyft fram behovet av att be för några intentioner: för fred i världen – särskilt i det heliga landet, Ukraina och Ryssland –, för kyrkan – under dessa dagar ber vi särskilt för de kristnas enhet –, och för Verket – för stadgarnas ändamålsenlighet och för väntande regionmöten. Även om jag vet att ni har dessa intentioner mycket närvarande, eftersom vi alla mycket starkt upplever dem som våra egna, skulle jag i detta årets första budskap vilja uppmuntra er att intensifiera er bön för dem.

»Bönen är vår styrka: vi har aldrig haft något annat vapen« (S:t Josemaría, Brev 17-VI-73, nr 35). Alla dimensioner av vårt liv kan förvandlas till en ständig dialog med Gud. Därför kan vi när som helst lyfta våra förböner till himlen. Detta är en verklighet som, trots att vi tyngs av världens svårigheter och av våra egna begränsningar, fyller oss med hopp, eftersom vi vet att vår Herre alltid lyssnar på oss: endast han kan ge oss glädje på djupet, i vardagens motgångar såväl som i dess glädjeämnen.

Med all min kärlek välsignar jag er

er Fader

Fernando Ocáriz