Prelatens meddelande (20 juli 2022)

Opus Deis prelat vill dela med sig av det som gjort honom glad när han besökt olika städer.

Pamploma den 20 juli 2022

Mina kära barn: må Jesus vaka över er!

De som vill, har kunnat ta del av den resa jag gjort de senaste veckorna. I detta meddelande vill jag kort berätta vad som gjort mig glad under denna tid.

Det har varit härligt att få uppleva hur det går att vara förenad i den stora mångfald som finns i olika länder, där man talar olika språk och har olika vanor.

Enheten i Verket är en del av kyrkans enhet och denna har sin rot i eukaristin och kan märkas (och borde göra det) när syskonbanden grundas i sann kärlek. Den helige Josemaría uppmanade oss med tydliga ord: «Välj kärleken!». Det handlar om en vilja som vill förstå varje person och därför vill vara uppriktigt nyfiken på henne. Det handlar också om bön och att stå till tjänst för andra. En sådan enhet kan bara stå för öppenhet och breder ut sig i oss som apostlar.

Allt detta är en gåva från Gud, men det beror också på var och ens ansvarstagande. Vad vi kan göra, om vi märker att vi är begränsade, är att inte tappa modet utan att vända oss till jungfru Maria, den sköna kärlekens moder, så att vi alla erfar att «du har vidgat min insikt» (Ps 119:32).

Ni får också gärna be med mig i mitten av augusti då jag kommer att vara med era syskon i det heliga landet. Jag kommer att ha glädjen att kunna be på de heliga platserna.

Jag välsignar er med all min tillgivenhet

Er Fader

Fernando

Fernando Ocáriz