Prelatens meddelande (18 november 2022)

Opus Deis prelat tackar Gud för sin resa till Mexico och uppmuntrar oss att be med ett Guds barns tillit och naturlighet.

Rom, den 18 november 2022

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Jag tackar Gud mycket för de dagar jag har tillbringat i Mexiko. Ännu en gång har jag, genom så många människors tillgivenhet och omsorg, fått erfara att Verket verkligen är en familj.

Inför bilden av Vår Fru av Guadalupe drog jag mig till minnes och försökte göra till mina de ord som den helige Josemaría riktade till Vår Fru när han var i Mexiko: »Nu säger jag till dig med brinnande hjärta: monstra te esse Matrem!« Och han fortsatte: »Det finns nog ingen mor som inte skulle bli rörd av att få höra en sådan bön av sitt lilla barn.« Det är så vi skall samtala med Herren och Jungfru Maria: med ett barns tillit och naturlighet.

Vi är säkra på att Jesus och hans mor tar emot vår bön i varje stund. Därför uppmuntrar jag er att lägga världens och kyrkans behov i deras händer. Kanske minns ni att Don Javier berättade hur den helige Josemaría vid ett tillfälle frågade honom: »Ber du verkligen, min son?« Och utan att vänta på svar tillade han: »Jag slutar aldrig.«

Låt oss aldrig sluta be — många gånger utan ord — med en tro som bär på ett hopp som inte sviker (jfr Rom 5:5). Som påven säger: »Även om himlen är skymd slutar den kristne inte att be. Hans bön går hand i hand med tron.« När vi inte ser de omedelbara frukterna av bönen, låt oss fortsätta att vända oss till Herren, med uthållighet, förvissade om Guds kärlek till oss (jfr 1 Joh 4:16).

Jag ber er särskilt om förböner för Prelaturens tjugofem nya diakoner som kommer att vigas i morgon i Rom.

Med all min kärlek välsignar jag er.

Er Fader

Fernando Ocáriz