Prelatens meddelande (15 mars 2024)

När Stilla veckan närmar sig inbjuder Opus Deis prelat oss att fundera över hur vi kan göra Kristus närvarande i våra egna liv.

Rom, 15 de mars 2024

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Den annalkande Stilla veckan inbjuder oss redan att intensifiera vår kontemplation av Jesus Kristus på korset. Liturgin under fastetiden hjälper oss, liksom alla dimensioner av det kristna livet, att identifiera oss med Jesus. Jag minns de ord som den helige Josemaría riktade till en grupp av söner och döttrar: »Visa tydligt den Kristus som du är, genom ditt liv, genom din kärlek, genom din tjänstvillighet, genom din iver att arbeta, genom din förståelse, genom din iver för själar« (13 juni 1974). Med nådens hjälp kan vi alltid växa i en kärlek som inte förblir ytlig, utan som manifesterar sig i omsorg om andra. Tjänstvilligheten, att med gärningar målmedvetet älska varje person som han eller hon är – med hans eller hennes dygder och fel – återspeglar, trots vår litenhet, Herrens ansikte.

Ett annat sätt att återspegla Kristus är lydnad. Under Stilla veckan kommer vi att meditera över hur Jesus »gjorde sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors« (Fil 2:8). Jag föreslår att ni fortsätter att meditera över det brev om lydnad som jag skrev till er förra månaden. Som jag sa behöver vi utöva en intelligent lydnad, integrerad i vår frihet. På så sätt kommer vi inte att låta oss svepas med av händelser, utan kommer istället att ha ett hjärta som är uppmärksamt på vad Gud vill säga till oss genom människor och omständigheter vi befinner oss i.

Om några dagar kommer vi att fira den helige Josefs fest. När vi mediterar över hans liv ser vi att det, tillsammans med stunder av glädje, inte saknades sorg och tvivel. Genom att lita på de planer som Gud hade förberett för honom fann han en glädje som inte berodde så mycket på yttre saker, utan på hans förening med Jesus och Maria. Vi kan be honom att lära oss att bättre umgås Jesus och Maria och på så sätt få styrka och glädje att tjäna andra.

Jag räknar med era böner för mina intentioner. Bland dem finns det arbete som vi utför tillsammans med Heliga stolen för att anpassa stadgarna. För några veckor sedan hade vi ett möte i Dikasteriet för prästerskapet, i en vänlig och familjär atmosfär. Fortsätt att med frid och sinnesro be för nästa steg i detta arbete.

Med all min kärlek välsignar jag er

er Fader

Fernando Ocáriz