Prelatens meddelande (14 februari 2022)

Opus Deis prelat föreslår att vi kan blåsa nytt liv i vår bön för projektet som innebär starkare apostolisk drivkraft och territoriell omstrukturering. Han uppmuntrat oss också att tacka Gud för de årsdagar som firas den 14 februari.

Rom den 14 februari 2022

Mina kära barn, må Jesus vaka över er!

Under det senaste året har jag vid olika tillfällen bett er att be för den territoriella omstruktureringen av några regioner, som skulle frigöra en ny apostolisk drivkraft. Just av denna anledning föreslog jag i månadsböneämnet, som gäller sedan 2 oktober fram till nästa 2 oktober, att ni bidrar till detta projekt genom att omvandla varje stund i ert liv till bön. Nu är vi snart halvvägs, så det kan vara ett bra tillfälle att ge nytt liv åt detta böneämne.

Som jag skrivit tidigare, blev påven glad av att få höra om detta projekt, eftersom det skulle få färre personer att ägna sig åt administrativa uppgifter och därför kunna röra sig ute “på gatan“, där deras apostoliska närvaro i sina familjer, arbetsplatser, etc kan göra Verkets anda verksam där. Detta projekt inbegriper svårigheter, men även där ser vi att hur Verket förverkligas beror på de val vi gör. Tack vare de heligas gemenskap, ägnar vi oss åt en gemensam sak för att stå till tjänst för Gud och för alla människor.

Idag är en årsdag till av när den kvinnliga avdelningen och det heliga korsets prästsällskap grundades. Låt oss vara tacksamma denna dag (och alla dagar). När vi känner tacksamhet leder det till att vi ständigt påminns om att allt det som är gott kommer från Gud, ofta genom andra människor och i Verket särskilt genom den helige Josemarias trohet.

Jag välsignar er med all min tillgivenhet.

Er fader

Fernando Ocáriz