Böneämne för året: förena oss i bön

Vi publicerar det böneämne som gäller mellan 2 oktober 2021 och 2 oktober 2022 och som prelaten föreslår att Opus Deis medlemmar och vänner ber för.

De som tror vet att en gemensam och ihärdig bön kan göra underverk. Att lita på bönens kraft nämns ofta av påven, som i perioder ber kristna att be för särskilda böneämnen.

Bön går dock inte att skilja från handling. Det man tar emot i bönen förverkligas som ett fruktbart apostoliskt arbete på de olika platser där man är. Av denna anledning började den helige Josemaría sedan 1950 talet att föreslå ett böneämne för varje månad (eller annan tidsperiod) som utgjorde en grund för betraktande bön, studier och apostoliskt arbete för många personer.

Opus Deis grundare (och senare hans efterföljare) har föreslagit särskilda böneämnen som de vill att man ber för och som man omvandlar till handling. På något sätt ville den helige Josemaría att alla skulle veta vilka behov som fanns i Verket, kyrkan och världen så att man på detta sätt kunde be och arbeta för samma sak. Med tiden har böneämnet för månaden sett olika ut och sträckt sig över olika tidsperioder (en månad eller ett år, t. ex.).

Böneämnet som gäller 2 oktober 2021 till 2 oktober 2022

Prelaten vill att vi först ber för påvens böneämnen under perioden 2 oktober 2021 och 2 oktober 2022. Sedan formulerar prelaten ett böneämne för Opus Deis medlemmar och vänner på följande sätt:

Låt oss be Gud för det projekt som pågår i olika geografiska delar av Verket
för att förbättra ledningen och få en mer effektiv samordning av det apostoliska arbetet. Vi kan bidra till detta med egna initiativ som den helige Ande ger oss insikter om. När vi följer de gåvor som vi fått på den plats där vi är, är vi kristen surdeg. Han leder historien och räknar med oss för att förvandla världen.