Prelatens meddelande (11 april 2021)

Opus Deis prelat säger att vi kan vara glada eftersom Kristus har återuppstått. Detta är påskens glädje och detta kan påminna oss om den glädje vi kan upptäcka i livet.

Rom, den 11 april 2021

Mina kära: må Jesus vaka över mina döttrar och söner!

Nu under påsktiden har vi stor anledning att vara glada. Kristus har återuppstått. Sedan har säkert var och en av oss andra anledningar för att vara glada: kanske att vi känner oss uppskattade och förstådda av dem som vi har runt omkring oss; vi kanske firar något i familjen; vi kanske har uppnått något i arbetet; släktingar till oss kanske utvecklas genom svårigheterna, etc.

Allt detta, stort som smått och ofta ihopblandat med våra mänskliga begränsningar och lidanden, är en gåva från Gud som visar oss att den återuppståndne Kristus är nära var och en av oss och ger sig till känna i det goda som vi gör och upptäcker.

Låt oss minnas dessa stunder med tacksamhet, även när sorgen gör insteg i vårt liv. Jungfru Maria, som ju är orsaken till vår glädje, kan hjälpa oss att vara nöjda och att ”så glädje och frid” som den helige Josemaría önskade.

Jag välsignar er med all min tillgivenhet.

Er fader