Prelatens Julhälsning

Med dessa ord vill Opus Deis prelat Fernando Ocáriz önska medlemmar och vänner en god Jul

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Prelatens Julhälsning Alessandro Turchi, 1580-1650.

Rom den 18 december 2017

Mina älskade, må Jesus bevara er, mina döttrar och söner!

Med detta kort vill jag önska er en välsignad jul. När jag skrev förra årets julkort, hade fader Javier gått bort några dagar tidigare. Låt oss fortsätta att tänka på honom med tillgivenhet och tacksamhet och ha hans sista bön för allas trohet mycket närvarande i våra tankar.

Jag vill att vi återigen betraktar detta som vår Fader sade: Det är nödvändigt att titta på barnet, vår kärlek, i vaggan. Vi bör titta på det medvetna om att vi står inför ett mysterium. Vi måste acceptera mysteriet genom tron, och likaledes genom tron fördjupa oss i dess innebörd. (När Kristus går förbi, nr. 13)

Mysteriet i ett barn som är Gud! Må Jesus göra vår tro större, så att vi kan se Gud i honom och så att vår kontemplation av att "Gud är kärlek" (1 Joh 4:8) och blir ett barn för vår skull når ett större djup utifrån denna tro.

Med den glädje som änglarna förkunnade kommer vi, precis som herdarna, att hitta Jesus hos Maria och hos Josef (jfr Luk 2:16).

Med all min tillgivenhet välsignar jag, er fader, er

Fernando