Antal artiklar: 3

Prelatens brev (6 oktober 2022)

Opus Deis prelat meddelar att han sammankallar en extraordinarie kongress under första halvåret 2023. Syftet är att anpassa Verkets stadgar till riktlinjerna som anges i Motu proprio "Ad charisma tuendum".

Herdabrev och meddelande

Motu Proprio "Ad charisma tuendum": Frågor och svar

Vi erbjuder här några frågor och svar utarbetade av Opus Deis informationskontor angående Motu Proprio "Ad charisma tuendum".

Om Påven

Prelatens brev angående Motu Proprio "Ad charisma tuendum"

Monsignore Fernando Ocáriz, prelat för Opus Dei, skriver om påven Franciskus’ motu proprio Ad charisma tuendum ("Att värna om karisman").

Om Prelaten