Antal artiklar: 3

Pastoral resa till Finland och Estland

Opus Deis prelat gör en pastoral resa till Finland och Estland den 22-26 november. Förutom att besöka medlemmar av Verket och vänner i dessa länder, kommer han att närvara vid vigningen av den nya biskopen i Helsingfors.

Om Prelaten

Fader Mauricio Bravo – Opus Dei's regionala vikarie för Finland och Estland

Artikel publicerad i Fides, finska katolska tidskrift

Pressklipp

Prelatens besök i Estland och Finland

I dagarna gjorde biskop Javier Echevarría en pastoralresa till Estland och Finland. Vi har samlat några anteckningar om detta korta besök.

Om Prelaten