Antal artiklar: 13

Pastoral resa till Finland och Estland

Opus Deis prelat gör en pastoral resa till Finland och Estland den 22-26 november. Förutom att besöka medlemmar av Verket och vänner i dessa länder, kommer han att närvara vid vigningen av den nya biskopen i Helsingfors.

Om Prelaten

Video och berättelser om Opus Deis prelat i Portugal

Video och berättelser om msgr Fernando Ocáriz vistelse i Portugal. Under dessa dagar kunde han träffa familjer, bekanta sig med utbildningsinitiativ, höra minnen från den senaste VUD och umgås med Opus Deis medlemmar i landet.

Om Prelaten

I Indonesien: video och reseberättelse

Från den 5 till den 7 augusti åkte Msgr Fernando Ocáriz till Indonesien, innan han reste till Australien. Vi publicerar en video och en text som sammanfattar de kateketiska mötena med personer som får kristen utbildning i Prelaturens aktiviteter.

Om Prelaten

Msgr. Ocáriz: "Opus Dei finns där du är".

Mgr Fernando Ocáriz pastorala resa fortsätter i olika städer i Mexiko: Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey och Mexico City. Vi informerar om hans ankomst till Montefalco.

Om Prelaten

Opus Deis prelats vallfärd till det heliga landet

Några anteckningar och fotografier av pilgrimsfärden som msgr. Fernando Ocáriz gör till de heliga platserna.

Om Prelaten

Var ett föredöme!

Ulf och Birgitta Ekman vill aktivera lekmän för att förmedla den kristna tron i vardagen och hade möjlighet att ställa en fråga om detta när Opus Deis prelat besökte Stockholm i april 2018.

Personligt

Gud älskar var och en av oss individuellt

Prelaten besökte Sverige den 12-16 april. Här är några av inslagen under resan.

Om Prelaten

Glada i hoppet

Prelatens sista dag i Stockholm var fylld av glädje, bön och besök till sjuka.

Om Prelaten

Jag är med er. Ni är aldrig ensamma.

Lördagen den 14 april präglades av många möten av en mycket familjär karaktär och av ett välbesökt stormöte med fler än 200 personer i Finlandshuset.

Om Prelaten

Hopp, trygghet i Gud, optimism och glädje

Andra dagen av prelatens vistelse i Sverige. En kort referat om några av hans aktiviteter under dagen

Om Prelaten