Om motu proprio om personalprelaturer

Om ändring av kanon 295-296 angående personliga prelaturer.

Idag har den helige fadern Franciskus modifierat kanon 295-296 om personliga prelaturer genom ett apostoliskt brev i form av ett "Motu Proprio". Detta är ett verkställande av den apostoliska konstitutionen Praedicate Evangelium, som omorganiserade den romerska kurian.

Vi kommer att utreda konsekvenserna av dessa ändringar för Opus Deis juridiska utformning, även inom ramen för det arbete som utförs med Dikasteriet för präster om anpassningen av de stadgar som föreskrivs i Motu proprio Ad charisma tuendum, i en anda av kommunion med den helige fadern.