Antal artiklar: 7

Personalprelatur Opus Dei: några aspekter

Den 28 november 1982 upprättade Johannes Paulus II Opus Dei som personalprelatur genom den apostoliska konstitutionen ”Ut sit”. Vi erbjuder några videoklipp och texter om dess juridiska struktur och dess apostoliska mission.

Aktuellt

Organisk samverkan mellan präster och lekmän

Johannes Paulus II:s tal till prelaturens troende med anledning av en konferens kring det apostoliska brevet ” Novo Millennio Ineunte” (14.-17. mars 2001). Med utgångspunkt i början på det tredje årtusendet och de utmaningar som Kyrkan konfronteras med, talar den Helige fadern om den organiska samverkan mellan präster och lekmän i Opus Dei och betonar därvid dess enhet.

Opus Dei

Vad var Opus Dei innan det blev en personalprelatur? Hur skiljer sig stadgarna från 1950 från dem som gäller idag?

Allt sedan grundandet den 2 oktober 1928 var Opus Dei i sitt väsen, om dock i ett begynnande stadium, det samma som vi ser utvecklat idag: en del av Katolska kyrkan, bestående av troende och hierarkiskt strukturerat under ett överhuvud som först var grundaren, den helige Josemaría Escrivá, som var präst.

Personalprelatur

Stadgar

Opus Deis stadgar utfärdades av påven Johannes Paulus II 1982. Opus Deis stadgar är skrivna på latin. De beskriver i detalj det juridiska regelverk som gäller för denna prelatur, dess organisation och ändamål. Stadgarna fastställdes av Kyrkan 1982

Personalprelatur

Plats i Katolska Kyrkan

Den andliga utbildning som Opus Dei erbjuder kompletterar det arbete som utförs i lokalkyrkorna. De personer som blir medlemmar i Opus Dei är även fortsättningsvis medlemmar i det stift de tillhör.

Personalprelatur

Påven Johannes Paulus II:s tal till pilgrimer i helgonförklaringen

Påven Johannes Paulus II träffade de pilgrimer som deltagit vid helgonförklaringen av Josemaría Escrivá, på Petersplatsen. "Man skulle kunna säga", sade påven i sitt tal, "att han var vardagslivets helgon”.

Documentation

Prelaturens organisation

Prelaturen leds av en prelat i enlighet med kyrkolagen och Opus Deis egna stadgar. Den har sitt säte i Rom.

Personalprelatur