Msgr. Fernando Ocariz: «Kristus härskar genom att ge sitt liv»

Vi publicerar några anteckningar från Opus Deis prelats predikan på Kristus konungens högtid.

Opus Deis prelat talade om Kristus världsalltets konung.

Msgr. Fernando Ocáriz sade att ”Kristus är kung över hela universum. Vi delar kyrkans glädje. Vi känner att vi leds av honom, av hans kärlek och av hans allmakt. Vi tillhör ett evigt, universellt fredsrike som innesluter allt. Det är också ett rike av helighet, eftersom vi kan vara heliga, och ett rike av nåd, eftersom det är han som bär oss: han är vår fred. I Kristus tar vi emot all kärlek från Gud genom hans mänskliga hjärta”.

Prelaten ställde frågor om Kristi rikes närvaro: ”Vi kan fråga oss: var är ditt rike, Herre? Hur kan vi få ditt rike att vara mer synligt, mer närvarande? Han kan svara oss på samma sätt som han gjorde med Pilatus. Mitt rike är inte av denna världen. Men det är redan närvarande bland oss och växer som ett frö tills det blir ett lummigt träd”.

var är ditt rike, Herre? Hur kan vi få ditt rike att vara mer synligt, mer närvarande?

De texter ur det nya testamentet som läses i mässan denna dag talar om tro: ”När vi går igenom svårigheter i vårt liv är det nödvändigt att tro på Guds ingripande, som den andra läsningen i dag säger: ty Kristus måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Om vi är trogna, kommer Guds rike vara närvarande i hela vårt liv”.

Hur är Kristi rike? frågade prelaten. ”Dagens första läsning visar att Herren är som en herde som tar hand om sina får. Han härskar som en herde som ständigt ger oss gott bete genom sitt ord och eukaristin. Guds ord som vi tar emot med tro fyller oss, ger hela vårt liv mening och styrka för att han ska härska inom oss”.

”Låt oss särskilt vara tacksamma för eukaristin, denna storartade gåva genom vilken han ger oss sitt eget liv. Kristus härskar inte genom att ge oss order utan han härskar genom att ge oss sitt liv helt och hållet på korset och oavbrutet i eukaristin.

Herre, vi vill inte ha någon annan frihet än friheten att älska dig, eftersom det är så vi kan vara fria på riktigt

Med utgångspunkt i ord av Opus Deis grundare, talade han om att ”för att Kristus ska härska i dig och i mig, behöver vi överflödande nåd, så att till och med vårt sista andetag eller det mest grundläggande ordet är en lovsång till Gud, som den helige Josemaría sade. Herre, vi vill inte ha någon annan frihet än friheten att älska dig, eftersom det är så vi kan vara fria på riktigt. Vi kan göra allt med glädje om vi gör det med kärlekens frihet. Herre, vi ber dig om detta!”

Msgr. Ocariz avslutade sin reflektion genom att tala om dagens evangelium, där ”det talas om en kung som dömer och det rike som förberetts sedan världens skapelse. Vi äger riket som en frukt av kärlek redan nu i förskott när vi ger oss själva som han ger sig själv till oss.”