Antal artiklar: 3

Prelatens meddelande (19 juni 2020)

På Jesu hjärtas högtid säger Msgr Fernando Ocariz att vi kan be Herren om ett milt och ödmjukt hjärta så att många människor kan hitta vila och tröst i oss.

Herdabrev och meddelande

Msgr. Fernando Ocariz: «Kristus härskar genom att ge sitt liv»

Vi publicerar några anteckningar från Opus Deis prelats predikan på Kristus konungens högtid.

Artiklar, intervjuer och andra publikationer

Världsalltets vidder och hjärtat

Betraktelse över de tre liturgiska högtidsdagarna i juni.

Andliga texter