Prelatens meddelande (20 september 2021)

Prelaten ber oss blåsa liv i vår förening med Jesu lidande.

Rom den 20 september 2021

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

För några dagar sedan, på det heliga korsets upphöjelses högtid, kom jag ihåg de ord som vår Fader sade till oss den 14 september 1969 i slutet av välsignelsen med lignum crucis (en bit av Jesu kors).

Vid det tillfället räknade han upp några anledningar varför vi borde älska korset. Som en sista kommentar sade han att korset alltid kommer att vara en följeslagare på vår väg. Var och en har sitt eget personliga kors som beror på ens egna omständigheter och liv.

Av denna anledning är det bra att blåsa liv i vår tro på frukterna av vår förening med Jesu kors. Vi kan tänka på det som den helige Paulus sade: «Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan» (Kol 1:24).

Vi vet att ingenting saknas i de frukter som kommer från Kristi offer. Men Gud själv har en plan som vi inte kan begripa helt och hållet, men där han vill att vi deltar i spridandet av dessa frukter. Detta är möjligt eftersom han har gjort oss delaktiga i Jesu barnaskap till Fadern genom den helige Andes kraft. «Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet» (Rom 8:17).

Vi får ofta hjälp av yttre tecken. Påven Franciskus har sagt vid något tillfälle att de bilder på kors som vi har runtomkring oss på arbetet, hemma, osv kan få oss att komma närmare Herren.

Att stå bredvid korset med jungfru Maria kan också få vårt hjärta att förmå «läsa den bok som Kristus är: så att vi blir fridfulla, glada och längtar efter helighet» (den helige Josemaría, Betraktelse, 15/9 1970).

Med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er Fader