Meddelande från prelaten: förenade för freden skull när vi ber och fastar

Opus Deis prelat föreslår att vi kan följa påven Franciskus inbjudan att be för fred och fasta.

Rom den 26 februari 2022

Mina kära: må Jesus göra mina barn trygga!

Nu när krig finns i Europa igen kan vi helhjärtat göra det påven föreslår: att svara på våld genom att själva be och fasta. Utöver själva fastedagen för fred den 2 mars, kan vi bönfalla Gud flera gånger om dagen med ett barns tillit och be om fred. Att be och att ha fastat kan närma oss till de personer som lider nöd och har ångest, och vars framtid är osäker.

“Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner” (Matt 5:9). Det är naturligt att vi kan känna oss handfallna inför maktlösheten att ändra historiens lopp. Men vi kan lita på bönens kraft. Utan Gud så är alla försök att göra våra hjärtan fridfulla otillräckliga. Samtidigt bör vi tänka på att frid är en ständig process: att vara aktörer i denna saligprisning innebär att vi verkar och står för fridfullhet i vår egen familj, på vår arbetsplats och i de sociala sammanhangen. Vi vakar ju över våra syskon (1 Mos 4:9).

Låt oss tänka på alla dem som lider, särskilt när vi deltar i mässan och när vi ber tilljungfru Maria, Fredens drottning.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er Fader

Fernando Ocáriz