Marias liv (IV): Trolovningen med Josef

När Marias och Josefs liv förenas är vi nära tidernas fullbordan. Kristi föräldrars giftermål är det fjärde avsnittet i ”Jungfru Marias liv”, som vi publicerar under det marianska året i Opus Dei.

Tidernas fullbordan är nära. Hon som är förutbestämd att bli Guds Moder vet det ännu inte. Hon har växt upp och blivit kvinna. Men den ”Heliga Treenigheten” förbereder åt henne ett heligt giftermål som skall skydda hennes jungfrulighet. Guds Son som blivit människa, Israels Messias och världens Frälsare skall födas och växa upp i skötet av en familj.

Det är mycket sannolikt – allt talar för att tro det – att Marias föräldrar vid den tidpunkten redan hade avlidit. Maria skulle säkert leva hos en släkting, som tagit hand om henne när hon blivit föräldralös. När hon uppnådde den åldern, då det var brukligt för flickorna i Israel att gifta sig, ungefär i 15-årsåldern, måste överhuvudet i hennes adoptivfamilj, som representerade Marias far, ägna sig åt denna fråga. Han planlade då Marias giftermål med Josef, hantverkaren från Nasaret.

Evangelierna ger oss få underrättelser om Marias make. Vi vet att han också tillhörde Davids hus och att han var en rättfärdig man (Mt 1,19), dvs en man som har sin lust i Herrens lag och som läser den dag och natt (Ps1,2). Liturgin tillskriver honom de hänförande orden ” Den rättfärdige grönskar såsom ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han till .” (Ps 92:13 1917 översättning) ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man?” (Luk 1:34) Detta svar när hon redan hade utlovats åt Josef, har ingen annan förklaring än Marias vilja att förbli ”jungfru”.

”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man?” Detta svar när hon redan hade utlovats åt Josef, har ingen annan förklaring än Marias vilja att förbli ”jungfru”.

Det finns ingen mänsklig anledning att berättiga ett sådant beslut som är föga vanligt på den tiden. Varje ung flicka i Israel i, synnerhet om hon tillhörde Davids hus, bevarade i sitt hjärta hoppet att tillhöra Messias släkt. Kyrkans tradition förklarar detta bestämda beslut av Maria, att det var frukten av en särskild ingivelse hos den Helige Ande, som förberedde henne som skulle bli Guds Moder, Den Helige Ande lät henne då möta honom som skulle bli hennes jungfrulige make.

Vi vet inte hur Maria och Josef lärt känna varandra. Om vår Fru, vilket är sannolikt, redan bodde i Nasaret, en liten by i Galiléen, borde de redan känna varandra. I alla fall är det logiskt att Maria, innan de firade sin trolovning, meddelade Josef sitt beslut att förbli Jungfru. Och Josef, förberedd av den Helige Anden, upptäckte i denna uppenbarelse en röst från Himlen: han hade säkerligen också känt en önskan att med kropp och själ ge sig åt Herren. Man kan endast med svårighet föreställa sig den samstämmighet som måste finnas mellan de två hjärtan eller den inre frid som måste välla upp i deras själar.

Kyrkan tillskriver Josef de lovord som den gudomliga Visheten gör om Moses: ”han var älskad av Gud och människorna, och hans minne är välsignat.”

Kyrkan tillskriver Josef de lovord som den gudomliga Visheten gör om Moses: ” han var älskad av Gud och människorna, och hans minne är välsignat .” (Jfr Syr 45:1)

Allt är mycket övernaturligt i denna scen. Och samtidigt är allt mycket mänskligt. Denna enkelhet – betecknande för det gudomliga – förklarar de berättelser som snabbt spreds om Marias och Josefs trolovning. En berättelse full av underbara händelser, som odödliggjorts i konst och litteratur.

Händelsen i sig måste ha varit ganska enkel. När Marias familj kom fram till ett avtal med Josef, firade man trolovningen som i mosaisk lag hade samma kraft som ett äktenskap. Någon tid efteråt skulle maken föra hem sin trolovade. Det är under denna tidrymd som Maria mottog Ängelns bud.

Trolovningen med Josef fick stor betydelse i Marias liv: då Josef var av kunglig härkomst, av Davids familj, skulle han på grund av sitt äktenskap med Maria överföra till hennes son – Guds son – den lagliga titeln Davids son. Så skulle profetiorna infrias.

Maria vet endast att Herren ville trolova henne med Josef, den rättfärdige, som älskar och beskyddar henne. Och Josef endast vet, att Herren önskar att han skall vara Marias beskyddare. Israel känner inte detta nygifta par. Josef tiger. Maria är förtegen. Gud och Änglarna betraktar scenen.