Antal artiklar: 20

Glädjerika mysterier (4): Marias rening och barnets frambärande i templet

Texter av sankt Josemaría om Marias rening. ”Ett antal historiska omständigheter har också gjort det mer aktuellt att omigen lyfta fram rosenkransbönen. Först av allt behovet av att bönfalla Gud om fredens gåva”(Johannes Paulus II, Rosarium Virginis Mariae, 6)

Be med den helige Josemaría

Marias liv (XX): Världens Drottning och universums Härskarinna

Serien av texter om Vår Frus liv avslutas med scenen av hennes kröning som världsalltets Drottning. ”Och alla änglar betyga henne sin vördnad som hennes undersåtar …, och patriarkerna och profeterna och apostlarna …, och martyrerna och bekännarna och jungfrurna och alla helgonen …, och alla syndarna, och du och jag.”

Andliga texter

Marias liv (XIX): Vår Frus avsomnande och upptagning

Såsom Påven erinrar om, har Himlen ett hjärta: Jungfru Marias hjärta, som för alltid till kropp och själ förts till hennes son.

Andliga texter

Marias liv (XVIII) Den Helige Andens ankomst

”Alla höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.” Och då steg den Helige Ande ned, en scen som skall betraktas i denna artikel ur Vår Frus liv.

Andliga texter

Marias liv (XVII): Herrens Uppståndelse och Himmelsfärd

Evangelierna inkluderar inte Vår Fru i den gruppen kvinnor som på söndagen begav sig iväg för att tvätta Herrens kropp. Hennes frånvaro öppnar för hoppet om Kristi seger.

Andliga texter

Marias liv (XVI): Kristi gravläggning

Bilden av la Pietà visar oss ännu en gång Jesus i Marias armar. Modern tar på nytt emot Sonen som föraktats av människorna. Sextonde artikeln om Marias liv.

Andliga texter

Marias liv (XV): Vid Jesu kors

”Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala” (Joh 19:25). Så beskriver Evangeliet den händelse som betraktas i det 15:e avsnittet av ”Marias liv”.

Andliga texter

Marias liv (XIV): Bröllopet i Kana

I Kana träffar vi Jesus och Maria tillsammans. Där utförde Jesus genom Vår Frus förmedling ett underverk som orsakade stor glädje hos de nygifta. Ett nytt avsnitt i Marias liv.

Andliga texter

Marias liv (XIII): Åren i Nasaret

I Nasaret tillbringade Herren omväxlande år i ett lugnt och normalt liv. Det var år av arbete, bön och familjeliv med Maria och Josef. Så kommer det att berättas i detta nya avsnitt om Marias liv.

Andliga texter

Marias liv (XII): Jesus hos de skriftlärda

Vilken plåga upplevde inte Maria, när hon trodde sig ha förlorat barnet! Hon fann honom i Jerusalem såsom det skall betraktas i denna scen ur Vår Frus liv.

Andliga texter