Månadsreträtt i maj #Hemifrån

Några idéer för att göra reträtten i maj hemifrån.

Schema för reträtten

Betraktelse

Läsning

Lästips

Tankar till din personliga bön

Samvetsrannsakan

Marias rena kärlek

Betraktelse: Marias rosenkrans till Guds ära!

Läsning: ”Saliga de renhjärtade” (Påven Franciskus budskap till ungdomarna 2015)

---o0o---

Lästips

Den helige Johannes Paulus II: Rosenkransbönen

Den helige Josemaría Escrivá: Rosenkransen

---o0o---

Tankar till din personliga bön

Vi är alldeles inpå den månad som Kyrkan traditionsenligt tillägnar jungfru Maria. Hon är vår moder. När vi låter henne vara vår moder, då känner vi oss trygga och starka för att ta hennes sons tröst till dem som behöver det. Hur tillitsfulla blir vi inte när vi, som den helige Josemaría gjorde, kallar vår moder refugium nostrum et virtus. Även i de omständigheter hela världen befinner sig i nu är hon vår styrka och vår tillflykt.

Många av oss kommer att vara hemma när månaden inleds och har inte så stor yttre rörelsefrihet. Detta kan göra det lättare att leva ut vår marianska fromhet inom familjen, t ex be rosenkransen eller göra en vallfärd under månaden. Även om vi inte kan besöka helgedomarna fysiskt kan vi alltid nå dem digitalt, genom den teknik som erbjuds oss. Vi kan även bjuda in andra släktingar, vänner och bekanta.

När ni besöker jungfru Maria ber jag er särskilt om att ha de bönemännen mycket närvarande, som påven Franciskus skrev om den 25 april. I sitt brev bjöd han in oss att återupptäcka rosenkransen i våra familjer och att fortsätta be så att pandemin upphör och så att jungfru Maria beskyddar dem som lider mest. Msgr. Fernando Ocáriz, Meddelande för maj 2020

Älska vår Fru. Gör du det, kommer hon att förmedla rikliga nådegåvor så att du klarar dig i din dagliga kamp. Den helige Josemaría, Vägen, nr 493

Aldrig kommer någon, som ber sin rosenkrans varje dag, att gå vilse. St Louis de Montfort

Vad vår Frus hopp skiljer sig från vår otålighet! Ofta kräver vi att Gud omedelbart skall återgälda det lilla goda som vi gör. Vi klagar så snart minsta svårighet visar sig. Vi är ofta oförmögna att fortsätta en ansträngning, att hålla hoppet vid liv. Det är för att vi saknar tro: Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse. Den helige Josemaría, Guds vänner, nr 286

Sök Gud i djupet av ditt obesudlade, rena hjärta; sök honom i djupet av din själ då du är honom trogen, och förlora aldrig denna förtrolighet!

Och om du ibland inte vet hur du skall tala med honom eller vad du skall säga, eller inte vågar söka Jesus inom dig, vänd dig då till Maria, tota pulchra, den alltigenom rena, underbara för att anförtro henne: Min Fru, vår moder, Herren ville att du skulle vårda Gud med dina händer: lär mig lär oss alla att umgås med din Son! Den helige Josemaría, Smedjan, nr 84

Tidigare, på egen hand, kunde du inte ... Nu har du vänt dig till vår Fru, och se så enkelt det är tillsammans med henne! Den helige Josemaría, Vägen, nr 513

Gör det bästa du kan! Gud och vår Fru kommer att göra resten! Hl Johannes Bosco

Kristus har, en gång för alla, visat oss den väg vi måste gå för att förverkliga denna kärlek till Gud: apostolatet är kärlek till Gud som svämmar över sina bräddar i en gåva till medmänniskorna. Den helige Josemaría, När Kristus går förbi, nr 122

Det är meningslöst att du sliter ut dig i så många utåtriktade verksamheter om du saknar kärlek. Det är som att sy med nål utan tråd. Vad synd det skulle vara om du i slutänden hade gjort ”ditt” apostolat och inte ”hans”! Den helige Josemaría, Vägen, 967

En människa skulle inte få något uträttat om hon väntade tills hon kunde göra det så väl att ingen kunde hitta det minsta fel. Salige John Henry Newman

Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. 1 Joh 3:12

---o0o---

Samvetsrannsakan

Sankt Lukas berättar att Jesu mor ”bevarade allt detta i sitt hjärta” (Luk 2:51). Litar jag på Gud som jungfru Maria gjorde? Är jag också medveten om att det är naturligt att jag inte förstår allt det som händer? På vilket sätt kan jag bli bättre på att få mitt hem att vara ljust och glatt, som hemmet i Nasaret? Vänder jag mig till jungfru Maria och den helige Josef när min familj behöver något?

”Gör det han säger åt er” (Joh 2:5). För att kunna följa jungfru Marias råd, ber jag då henne om hjälp att alltid göra Guds vilja? Vänder jag mig till henne när jag har det svårt så att hon kan beskydda mig?

När man ber rosenkransen lär man sig ”av Maria att betrakta skönheten i Kristi ansikte och att erfara djupet av hans kärlek” (Johannes Paulus II, Rosarium Virginis Mariae, 1). Ber jag denna bön andaktsfullt och, om möjligt, i familjen?

Den helige Paulus säger att vi bär Evangeliets skatt i lerkärl. Ber jag Herren ödmjukt om att “hålla mitt sinne obefläckat, mitt hjärta rent och min kropp kysk”? Visar det rena hjärtat sig i mina tankar, handlingar, blickar och behärskandet av min fantasi och känslor? Vänder jag mig till försoningens sakrament varje gång det behövs, i vetskap att jag tillsammans med förlåtelsen även tar emot nåd från Gud för min kamp? Lär jag mina barn att göra likadant?

”Renheten kräver anständighet som genom att bevara personens intimitet okränkt ger uttryck för kyskhetens ömtålighet. Anständighet styr blickar och åtbörder så att de står i överensstämmelse med människans värdighet som person och den personliga föreningen mellan människor.” (Katolska kyrkans lilla katekes, nr 530). Visar sig denna värdighet i mitt sätt att klä mig och uppträda? Reagerar jag modigt i vulgära eller sensuella situationer?

Sätter jag upp ett krucifix eller en bild av jungfru Maria i mitt blickfält, i den mån det är möjligt, som hjälp för mig att vara i Guds närvaro? Försöker jag höja den andliga nivån i min omgivning?

På påskdagen sade Herren till de heliga kvinnorna: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galiléen. Där skall de få se mig” (Matt 28:10). Litar jag på den uppståndne Jesu Kristi nåd för att omsätta föresatserna från denna månadsreträtt i praktik? Ber jag hans heliga Moder om det? Vem skulle jag kunna inbjuda till nästa månadsreträtt?