Antal artiklar: 20

Månadsreträtt oktober 2021 #Hemifrån

Opus Deis grundande: Kallelse till Opus Dei, en kallelse till helighet mitt i världen ... Några idéer för att göra reträtten i september hemifrån.

Andliga texter

Månadsreträtt 9/21 #Hemifrån

Glädjen hos en man eller kvinna som tillhör Gud måste vara översvallande: rofylld, smittsam, tilldragande ... Några idéer för att göra reträtten i september hemifrån.

Andliga texter

Månadsreträtt augusti 2021 #Hemifrån

Varje person, unik och oersättlig, är samtidigt något slutgiltigt och det högsta tänkbara (Josef Ratzinger, Introduktion till kristendomen). Några idéer för att göra reträtten i augusti hemifrån.

Andliga texter

Månadsreträtt juli 2021 #Hemifrån

Glädjen hos en man eller kvinna som tillhör Gud (...) drar till sig andra så att de går kristna vägar (Plogfåran, nr. 60). Några idéer för att göra reträtten i juli hemifrån.

Andliga texter

Månadsreträtt juni #Hemifrån

Corpus Christi—processionen gör Kristus närvarande i världens byar och städer. Men jag vill upprepa att denna närvaro inte får vara en händelse som varar en enda dag, en upplevelse man ser och sedan glömmer. Att Jesus går förbi måste få oss att tänka på att vi även bör upptäcka honom i våra vardagliga göromål.

Andliga texter

Månadsreträtt maj #Hemifrån

Den helige Andes gåvor och frukter. Hur dess kraft är i det andliga livet. Att så frid och glädje. Maria är en ödmjuk tjänarinna. Hon bygger relationer i familjen genom sitt leende, tacksamhet, öppenhet, lyssnande öra, förståelse och förmåga att förlåta.

Andliga texter

Månadsreträtt april #Hemifrån

Kristus lever. Det är denna sanning som gör vår tro meningsfull: Jesus, som dog på korset har uppstått och besegrat döden och mörkrets makt, lidandet och ångesten. Några idéer för att göra reträtten i mars hemifrån.

Andliga texter

Månadsreträtt mars #Hemifrån

De som förmår hysa medlidande och barmhärtighet gentemot andra erfar den själva. Några idéer för att göra reträtten i mars hemifrån.

Andliga texter

Månadsreträtt februari #Hemifrån

Treenighetens kärlek till människorna skänker genom Kristi närvaro i Eukaristin Kyrkan och hela mänskligheten alla nådegåvor. (S:t Josemaría, ‘När Kristus går förbi’). Några idéer för att göra reträtten i februari hemifrån.

Andliga texter

Månadsreträtt januari #Hemifrån

Att inte växa i ödmjukhet är liktydigt med att förlora målet med Guds kallelse ur sikte: ‘ut essemus sancti’, den personliga heligheten. (S:t Josemaría, ‘När Kristus går förbi’). Några idéer för att göra reträtten i januari hemifrån.

Andliga texter