Prelatens meddelande (29 april 2020)

Nu när maj snart börjar inbjuder msgr. Fernando Ocáriz oss att be för påvens böneämnen och be till jungfru Maria med tro. Hon beskyddar oss.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Prelatens meddelande (29 april 2020)

Rom, den 29 april 2020

Mina kära barn: må Jesus bevara er!

Vi är alldeles inpå den månad som Kyrkan traditionsenligt tillägnar jungfru Maria. Hon är vår moder. När vi låter henne vara vår moder, då känner vi oss trygga och starka för att ta hennes sons tröst till dem som behöver det. Hur tillitsfulla blir vi inte när vi, som den helige Josemaría gjorde, kallar vår moder refugium nostrum et virtus. Även i de omständigheter hela världen befinner sig i nu är hon vår styrka och vår tillflykt.

Många av oss kommer att vara hemma när månaden inleds och har inte så stor yttre rörelsefrihet. Detta kan göra det lättare att leva ut vår marianska fromhet inom familjen, t ex be rosenkransen eller göra en vallfärd under månaden. Även om vi inte kan besöka helgedomarna fysiskt kan vi alltid nå dem digitalt, genom den teknik som erbjuds oss. Vi kan även bjuda in andra släktingar, vänner och bekanta.

När ni besöker jungfru Maria ber jag er särskilt om att ha de bönemännen mycket närvarande, som påven Franciskus skrev om den 25 april. I sitt brev bjöd han in oss att återupptäcka rosenkransen i våra familjer och att fortsätta be så att pandemin upphör och så att jungfru Maria beskyddar dem som lider mest.

Med all min tillgivenhet välsignar er

er fader