Antal artiklar: 2

Månadens böneämne

Vi publicerar det böneämne som prelaten föreslår att Opus Deis medlemmar och vänner ber för under året som kommer, dvs. mellan den 2 oktober 2022 och den 2 oktober 2023.

Aktuellt

Böneämne för året: förena oss i bön

Vi publicerar det böneämne som gäller mellan 2 oktober 2021 och 2 oktober 2022 och som prelaten föreslår att Opus Deis medlemmar och vänner ber för.

Aktuellt