1 Artikel

"Gud vandrar med mig": e-bok med Påvens katekesundervisning om hoppet

En värdefull resurs för bön och andlig läsning: för att leva "glada i hoppet" och smitta alla med denna livsglädje.

Kristet liv