Glada i hoppet

Prelatens sista dag i Stockholm var fylld av glädje, bön och besök till sjuka.

Prelaten talar med f. Johannes som är i Spanien för en cancerbehandling.

Prelaten höll en betraktelse och firade mässan på Lärkstaden. I sin predikan talade han om hur de första lärjungarna levde, vilket dagens evangelietext talade om. De var förenade med apostlarna i bön. På samma sätt, i ständig bön, bör vi vara förenade med Petri efterträdare, påven, idag och apostlarnas efterträdare, biskoparna. Bönen är det mäktigaste vapnet vi har för att övervinna den kris som kyrkan befinner sig i.

Efter betraktelsen i Lärkstaden

Senare åkte prelaten till Katarina kyrka, i centrala Stockholm, för att besöka Vår Fru av Sverige. Denna staty är en gåva kyrkan fick jubelåret 2000. Han tände ett ljus där och bad den bön som finns där på olika språk. Han tog avsked av jungfru Maria med en Salve Regina.

Prelaten hälsar på en supernumeraria som har varit sjuk i många år.

Efter detta åkte han ut till Brandbergen för att hälsa på en supernumeraria i Opus Dei som varit sjuk i många år. Det var ett rörande möte där han bland annat sade att hon med sin sjukdom kan ge ännu mer frukt än tidigare när hon offrar sina besvär åt Gud.
Efter lunch tog han avsked av sina döttrar och söner och åkte till Arlanda varifrån han flög hem igen.

På planet skrev han till fader Andrés och tackade för allt och uppmuntrade mottagarna att fortsätta ”gläd er i hoppet” (Rom 12:12).

Fotogalleri