Hopp, trygghet i Gud, optimism och glädje

Andra dagen av prelatens vistelse i Sverige. En kort referat om några av hans aktiviteter under dagen

Under möte i Ateneum

På morgonen kom prelaten till Trädlärkan och firade mässa för de kvinnor som hade samlats där. I sin predikan utgick han från dagens evangelium om bröd- och fiskundret och hur Gud kan använda det lilla vi har för att göra stora saker. Inget går förlorat upprepade han och tillade att även när vi stöter på svårigheter, kan vår tro på Gud hjälpa oss att vara glada. Och märker vi att vi saknar tro kan vi be om mera tro, den tro som gör oss glada, trygga och hoppfulla.

Prelaten under Mässan i Trädlärkan

På eftermiddagen samlades de flesta kvinnor i Opus Dei på Ateneum, ett studenthem för kvinnliga studenter. Där hade flera medlemmar möjlighet att berätta om roliga händelser, svårigheter och de kunde också ställa frågor till honom. Några aspekter som han nämnde var sann vänskap som en form av kärleksrelation och som kräver mycket tid för att bildas, om tolerans som den egenskap där man står ut med något ont för att undvika ett större ont och om behovet av bön för att alltid vara glada. Han uppmuntrade dem att be för sina vänner och även för dem som skadar oss och talade om hur viktigt vårt föredöme i familjen och i samhället är, särskilt när andra inte förstår det andliga och vårt liv med Gud. Innan han välsignade de närvarande avslutade han med att säga att vi aldrig ska känna oss ensamma eftersom Gud är nära var och en av oss.