Familjer förenas i bön - via Zoom

Ronnie och Elizabeth har länge eftersträvat att be daglig rosenkrans med sin familj. Med pandemin blev det plötsligt verklighet. Via Zoom har vänner från när och fjärran anslutit sig till kvällsandakten som nu pågått dagligen i sju månader.

Skärmdump från "att be för alla de som drabbats av COVID-19"

Många har tvingats ändra sina dagliga rutiner under den pågående pandemin. Det sociala livet, arbetet och nöjeslivet har begränsats på många sätt. Värst drabbade är förstås de som smittats och blivit allvarligt sjuka.

Vi är så glada över att vår familj nu ber rosenkransen tillsammans, varje dag.

Men mitt i den här mörka bilden finns det också ljuspunkter. En sådan ljuspunkt är en liten grupp vänner i Stockholm – bestående av både familjer och ensamstående – som tillsammans började be rosenkransen online, som en konsekvens av pandemin. Syftet med den gemensamma rosenkransbönen var enkelt; att be för alla de som drabbats av COVID-19. Ronnie, Elizabeth och deras barn har varit med från början. Ronnie berättar:

”Alla är inte med varje dag men trots allt, rosenkransen har betts dagligen sedan pandemin började i månadsskiftet mars/april. Efter några veckor började gruppen växa och vi fick deltagare från Skåne, studenter från Uppsala och t.o.m. långväga deltagare från Tjeckien och Spanien.

Vi är så glada över att vår familj nu ber rosenkransen tillsammans, varje dag. Det är något som både min fru Elizabeth och jag eftersträvat under en längre tid. När vi nu har bett rosenkransen tillsammans i sju månader har den blivit självklar, en helt naturlig del av vardagen. Vi använder oss av Zoom som tillåter ett 40-minutersmöte i gratisversionen.

Jag skulle faktiskt vilja påstå att en allt starkare vänskap växt fram

Det ursprungliga böneämnet, ”COVID-19” har utökats med de vardagliga böneämnen respektive deltagare önskar lyfta fram och be för. Det kan inte nog understrykas hur mycket styrka som finns i gemensam bön, och hur mycket omtänksamhet och värme som kommer ur att flera ber över en sjuk vän, släkting eller arbetskamrat, eller för att någon familjemedlem ska hitta tillbaka till sin tro.”

Sankt Johannes Paulus II underströk vid upprepade tillfällen att rosenkransbönen är en kontemplativ bön där man betraktar Jesu liv med Marias ögon. För att göra det lättare att betrakta Jesu liv läser gruppen ett stycke ur häftet ”Den heliga rosenkransen” inför varje dekad. I häftet finns citat ur evangeliet och ur den helige Josemarías skrifter. (Häftet kan laddas ner här.)

Till sist berättar Ronnie om en underbar konsekvens av den dagliga online-rosenkransen. ”Jag skulle faktiskt vilja påstå att en allt starkare vänskap växt fram. Så när pandemin en dag är om inte ett minne blott, så i alla fall i avtagande … och livet, relationerna, arbetet och mässbesöken återgått till det normala, får vi hoppas att vi inte glömmer att ”vänner som prays together – stays together.