Antal artiklar: 159

Åtgärdsprotokoll för hantering av institutionella klagomål till Prelaturen

När det gäller allvarliga och rimliga klagomål av institutionell karaktär har Prelaturen, i syfte att främja läkningsprocesser, ett åtgärdsprotokoll som för närvarande föreskriver följande:

Opus Dei

Opus Deis regionala distrikt

Denna artikel listar Opus Deis nuvarande distrikt, som omfattar cirka sextio länder där prelaturen är verksam.

Personalprelatur

Kärlek på hjul

Allt går på hjul i Begoñas och Javiers äktenskap eftersom han för 20 år sedan råkade ut för en olycka som gjorde att han blev rullstolsbunden. Detta har dock inte hindrat dem från att vara ett lyckligt par och från att göra många saker i andras tjänst.

Medarbetare

»Hur skulle Gud vilja att Notre Dame skulle vara?«

När Fran såg katedralen i Paris brinna tänkte han att han måste göra något. Nu har hans förslag till restaurering av Notre Dame valts ut bland de bästa i världen. Han har tagit sig till det slutliga urvalet, som avgörs nästa sommar.

Medarbetare

Regionalvikarie

Opus Deis prelatur leds av prelaten, som utses av påven.  För att kunna utföra sin pastorala uppgift har prelaten vikarier till sin hjälp som finns i de regioner där Opus Dei verkar.

Opus Dei i Sverige

Nya uppdrag för msgr. Andrés Bernar

Kommentar från msgr. Andrés Bernar som lämnar uppdraget som regionalvikarie men fortsätter med sina pastorala uppgifter i Sverige:

Opus Dei i Sverige

Medarbetarnas sigill

En tänd lampa och ett kors utgör sigillen för medarbetarnas förening: symbolen som återspeglar dess uppdrag i Opus Dei.

Medarbetare

Vad är det heliga Korsets prästsällskap?

I den här videon förklaras kortfattat det heliga korsets prästsällskap, en sammanslutning av präster som är oskiljaktigt förenad med prelaturen Opus Dei och som har som mål att främja helighet hos sekulärpräster i utövandet av deras ämbete i Kyrkans tjänst.

Det heliga Korsets prästsällskap

Familjer förenas i bön - via Zoom

Ronnie och Elizabeth har länge eftersträvat att be daglig rosenkrans med sin familj. Med pandemin blev det plötsligt verklighet. Via Zoom har vänner från när och fjärran anslutit sig till kvällsandakten som nu pågått dagligen i sju månader.

Opus Dei i Sverige

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.”

Den 2 september 2019 avled den första supernumerarian i Opus Dei i Sverige, Ewa Csátlos. Hon konverterade till katolska tron som vuxen, blev änka tidigt och levde halva sitt liv med stora smärtor.

Opus Dei i Sverige