Antal artiklar: 21

Vad är Rosenkransen? Hur ber man den?

Oktober månad är traditionellt tillägnad Jungfru Maria, som Vår Fru av Rosenkransen. Men varför rekommenderas det att be rosenkransen och hur ber man den? Vi svarar på de vanligaste frågorna.

Texter om troslära

Smärtorika mysterier (1): Jesu dödsångest i Getsemane

Från första början har man inom kristen fromhet stannat till och betraktat varje enskilt ögonblick i Kristi lidanden, speciellt under fastan genom bruket av korsvägsandakterna, och förstått att kulmen i uppenbarelsen av Guds kärlek till oss står att finna där och att hans lidanden är källan till vår räddning. I rosenkransebönen finns vissa utvalda ögonblick av Jesu lidanden med, och sporrar den som ber att betrakta i dem i sitt hjärta och återuppleva dem.

Be med den helige Josemaría

Smärtorika mysterier (4): Korsbärandet

”Det viktigaste skälet till att med starkt uppmana till rosenkransbön är att bönen på ett utomordentligt sätt kan fostra fram ett engagemang hos de kristna att i kontemplation betrakta det kristna mysteriet.” (den helige Johannes Paulus II, ”Rosarium Virginis Mariæ”, 5). Den helige Josemarías texter om den fjärde smärtorika hemligheten.

Be med den helige Josemaría

Glädjerika mysterier (1): Bebådelsen

I hans apostoliska brev ”Jungfru Marias Rosenkrans” erbjöd den helige Johannes Paulus II de kristna att be denna bön för att av Maria lära sig ”att betrakta skönheten i Kristi ansikte och uppleva hans kärleks djup”.

Be med den helige Josemaría

Ljusets mysterier (1): Herrens dop

Påven Johannes Paulus II har proklamerat rosenkransens år för att ”mana till kontemplation av Kristi ansikte tillsammans med hans allraheligaste Moder”. Vi kommer att göra den här reflektionen om rosenkransen med hjälp av några texter där sankt Josemaría betraktar ljusets mysterier.

Be med den helige Josemaría

Ljusets mysterier (2): Bröllopet i Kana

”I berättelsen om bröllopet i Kana”, sade Påven 1997, ”lägger den helige Johannes fram Marias första inskridande i Jesu offentliga liv och betonar hennes medverkan i Sonens uppdrag”. Texter av sankt Josemaría om andra ljusets mysterium.

Be med den helige Josemaría

Ljusets mysterier (3): Förkunnelsen om Guds rike

”Sanning och rättvisa; frid och glädje i den helige Ande. Detta är Kristi rike: Guds handlande som räddar människorna” (Sankt Josemaría, "Det är Kristus som går förbi", 180). Texter av sankt Josemaría om tredje ljusets mysterium.

Be med den helige Josemaría

Smärtorika mysterier (5): Korsfästelsen

”Smärtans mysterier leder den troende att återuppleva Jesu död vid korsets fot, nära Maria, för att tillsammans med henne utforska djupen i Guds kärlek till människan och att upplev hela dess livgivande kraft.” (Johannes Paulus II, Rosarium Virginis Mariæ, 22). Texter av den helige Josemaría om den femte smärtorika hemligheten.

Be med den helige Josemaría

Ärorika mysterier (1): Kristi uppståndelse

«Betraktande av Kristi ansikte kan dock inte stanna vid bilden av den Korsfäste. Han är den Uppståndne!» (Johannes Paulus II, ”Rosenkransbönen”, 23). Texter av den helige Josemaría om den första ärorika hemligheten.

Be med den helige Josemaría

Ljusets mysterier (4): Herrens förklaring

“Du vår Herre, här är vi, beredda att lyssna till vad du vill säga oss. Tala till oss, vi lyssnar uppmärksamt på dina ord.” (Den helige Josemaría, "Rosenkransen", Bilaga). Texter av Opus Deis grundare om fjärde ljusets mysterium.

Be med den helige Josemaría