Antal artiklar: 27

Kristi kropps och blods högtid

Några texter av den helige Josemaría som kan hjälpa för att förbereda Kristi kropps och blods högtid.

Be med den helige Josemaría

Den helige Josemarías första kommunion

Den 23 april 1912 tog den helige Josemaría emot sin första kommunion. Herren, brukade han säga, "ville komma till mig för att bli mitt hjärtas värd".

Biografiska berättelser

Herrens tvåtusen år långa väntan

Jesus har stannat kvar i den heliga Hostian för vår skull! För att vara kvar vid vår sida, för att stödja oss, för att leda oss. Och kärlek återgäldas endast med kärlek. - Hur skulle vi kunna annat än att gå till tabernaklet varje dag, även om det bara är för några minuter, för att ge honom vår hälsning och en sons och broders kärlek? (Plogfåran, nr. 686)

Be med den helige Josemaría

Månadsreträtt juni #Hemifrån

Corpus Christi—processionen gör Kristus närvarande i världens byar och städer. Men jag vill upprepa att denna närvaro inte får vara en händelse som varar en enda dag, en upplevelse man ser och sedan glömmer. Att Jesus går förbi måste få oss att tänka på att vi även bör upptäcka honom i våra vardagliga göromål.

Andliga texter

Prelatens meddelande (5 januari 2020)

Msgr Fernando Ocáriz betraktar Guds kärlek i början av detta nya år, 2020.

Herdabrev och meddelande

Den andliga kommunionen: en bön som spred sig över världen

En artikel om den slumpmässiga upptäckten av ursprunget till den andliga kommunionen, som den helige Josemaría spred till många tusen människor runt om i världen. Den som berättar är fader Jesus Sancho.

Documentation

E-bok: »Påven Franciskus katekes om den heliga mässan«

Denna bok innehåller de kateketiska föredrag om den heliga mässan och Eukaristin som påven Franciskus höll på Petersplatsen under de allmänna audienserna mellan november 2017 och december 2018.

Kristet liv

”Behandla Honom väl!” – “De övergivna tabernaklens apostel” har blivit helgonförklarad

Den 16 oktober helgonförklarade påven Franciskus sju nya helgon. En av dem var biskop Manuel González, som var en god vän till den helige Josemaría. Hans kärlek till Eukaristin inspirerade punkt 531 i Vägen.

Aktuellt

Mariamånad och Eukaristin

Under maj månad visar Kyrkan på ett särskilt sätt sin vördnad till Jungfru Maria. Vi publicerar några texter av den helige Josemaría om Eukaristin och Jungfru Maria.

Be med den helige Josemaría

"Jag tillber dig, jag älskar dig, öka min tro"

Säg så här när du tar emot Honom: Herre, jag hoppas på dig; jag tillber dig, jag älskar dig, öka min tro. Var mitt stöd då jag vacklar, du som velat stanna kvar hos oss i eukaristin, försvarslös, för att bota människornas svaghet. (Smedjan, nr. 832)

Dagliga texter