Antal artiklar: 26

Herrens tvåtusen år långa väntan

Jesus har stannat kvar i den heliga Hostian för vår skull! För att vara kvar vid vår sida, för att stödja oss, för att leda oss. Och kärlek återgäldas endast med kärlek. - Hur skulle vi kunna annat än att gå till tabernaklet varje dag, även om det bara är för några minuter, för att ge honom vår hälsning och en sons och broders kärlek? (Plogfåran, nr. 686)

Be med den helige Josemaría

Månadsreträtt juni #Hemifrån

Corpus Christi—processionen gör Kristus närvarande i världens byar och städer. Men jag vill upprepa att denna närvaro inte får vara en händelse som varar en enda dag, en upplevelse man ser och sedan glömmer. Att Jesus går förbi måste få oss att tänka på att vi även bör upptäcka honom i våra vardagliga göromål.

Andliga texter

Prelatens meddelande (5 januari 2020)

Msgr Fernando Ocáriz betraktar Guds kärlek i början av detta nya år, 2020.

Herdabrev och meddelande

Den andliga kommunionen: en bön som spred sig över världen

En artikel om den slumpmässiga upptäckten av ursprunget till den andliga kommunionen, som den helige Josemaría spred till många tusen människor runt om i världen. Den som berättar är fader Jesus Sancho.

Documentation

E-bok: »Påven Franciskus katekes om den heliga mässan«

Denna bok innehåller de kateketiska föredrag om den heliga mässan och Eukaristin som påven Franciskus höll på Petersplatsen under de allmänna audienserna mellan november 2017 och december 2018.

Kristet liv

”Behandla Honom väl!” – “De övergivna tabernaklens apostel” har blivit helgonförklarad

Den 16 oktober helgonförklarade påven Franciskus sju nya helgon. En av dem var biskop Manuel González, som var en god vän till den helige Josemaría. Hans kärlek till Eukaristin inspirerade punkt 531 i Vägen.

Aktuellt

"Vi kommer snart att ta emot Herren"

Har du någon gång tänkt på hur du skulle förbereda dig för att ta emot Herren om man bara kunde ta emot kommunionen en gång under hela livet? Låt oss tacka Gud för den lätthet med vilken vi kan närma oss honom, men … vi bör tacka honom genom att förbereda oss mycket väl för att ta emot honom. (Smedjan, nr. 828)

Dagliga texter

"Jesus är mitt ibland oss!"

I det heliga mässoffret tar prästen vår Guds kropp och kalken med hans blod och höjer dem över jordens alla ting och säger ‘per Ipsum, et cum Ipso et in Ipso’ – genom min Kärlek, med min Kärlek, i min Kärlek! Förena dig med denna gest. Mer än så: införliva denna verklighet i ditt liv. (Smedjan, nr. 541)

Dagliga texter

"De heligas gemenskap"

Lev förenade i de heligas samfund med en särskild styrka sinsemellan. Då kommer var och en att såväl i sin inre kamp som i sitt yrkesarbete känna glädjen och kraften i att inte vara ensam. (Vägen, nr. 545)

Dagliga texter

"Gud är närvarande"

Jesu ödmjukhet: i Betlehem, i Nasaret, på Kalvarieberget ... Men han förödmjukar och tillintetgör sig själv ännu mer i den heliga hostian; mer än i stallet, mer än i Nasaret eller på Korset. Hur mycket måste jag inte älska Mässan av den anledningen! (”Vår” Mässa, Jesus ...) (Vägen, nr. 533)

Dagliga texter