Antal artiklar: 1

E-bok: »Påven reflekterar över budorden«

Denna bok innehåller de kateketiska föredrag om tio Guds bud som påven Franciskus höll på Petersplatsen under de allmänna audienserna mellan juni och november 2018.

Kristet liv