Antal artiklar: 4

Bönen öppnar dörren för Gud

Den fjärde katekesen i påven Franciskus serie om bönen.

Kyrkan och Påven

E-bok: »Påven reflekterar över budorden«

Denna bok innehåller de kateketiska föredrag om tio Guds bud som påven Franciskus höll på Petersplatsen under de allmänna audienserna mellan juni och november 2018.

Kristet liv

Påvens brev till ungdomarna vid UNIV 2018

På UNIV-mötes femtioårsjubileum har påven Franciskus skrivit några ord till ungdomarna som deltar i år. Vi publicerar brevet och översättningen.

Kyrkan och Påven

Påven håller Sara sysselsatt

Min revisor, mina frikyrkliga vänner, flyktingen jag träffar på pendeltåget … Alla vill de veta mer om påven Franciskus besök i Sverige!

Personligt