”Behandla Honom väl!” – “De övergivna tabernaklens apostel” har blivit helgonförklarad

Den 16 oktober helgonförklarade påven Franciskus sju nya helgon. En av dem var biskop Manuel González, som var en god vän till den helige Josemaría. Hans kärlek till Eukaristin inspirerade punkt 531 i Vägen.

Opus Dei - ”Behandla Honom väl!” – “De övergivna tabernaklens apostel” har blivit helgonförklarad

Den 16 oktober 2016 helgonförklarades Manuel González, som var biskop i Malaga och Palencia under första hälften av 1900-talet. Han blev känd som “de övergivna tabernaklens apostel” och saligförklarades av S:t Johannes Paulus II år 2001 som förebild i tro på Eukaristin. Nu, femton år senare, har han helgonförklarats av påven Franciskus alldeles i slutet av Barmhärtighetens år. För den helige Josemaría Escrivá de Balaguer var Manuel González en vän och ett föredöme i eukaristisk tro.

"Acercar a todos a la Eucaristía y meterlos dentro del Corazón de Jesús, que allí palpita por ellos, para que vivan la vida que de Él brota".

Den helige Manuel González föddes 1877 i Sevilla. Efter sin prästvigning arbetade han i Palomares del Río (Sevilla) och Huelva. Manuel González levnadstecknare pekar på någonting som kännetecknar hans undervisning redan under hans första år som präst: han myntar verbet eucaristizar, “göra eukarisktisk” – “att hjälpa alla att närma sig Eukaristin och gå in i Jesu Hjärta, som där slår för dem, för att de ska leva av det liv som bryter fram ur Honom”. Han öppnade nya vägar för fromhet i sin omgivning, mitt under en svår tid i Spaniens historia som präglades av likgiltighet för trosfrågor.

Malaga, Madrid, Palencia

1916 utnämndes han till biskop i Malaga, där han särskilt ägnade sig åt utbildningen av prästkandidater. En av hans utmaningar under denna tid var att “skapa ett prästseminarium där Eukaristin står i centrum och påverkar så mycket som möjligt. Det vill säga: ett seminarium som är väsentligen eukaristiskt”.

När republiken etablerades 1931 tvingades han att lämna Malaga och flytta till Gibraltar. Från och med 1932 var Madrid hans stift, och det var under denna period som den helige Josemaría ofta besökte honom och knöt bestående vänskapsband med honom. Den helige Manuel González var ett föredöme som själasörjare och herde, vilket gjorde att Opus Deis grundare upprepade gånger talade om honom som ett helgon medan han ännu levde.

1935 utnämndes Manuel González till biskop i Palencia. Där dog han den 4 januari 1940 och begravdes i domkyrkan. På hans grav, i kapellet där det Allraheligaste förvaras, står följande ord: “När jag dör ber jag om att bli begravd vid ett tabernakel, så att mina ben alltid skall säga till de förbipasserande, som min tunga och min penna gjorde medan jag levde: Där är Jesus! Där är Han! Överge Honom inte!”

Efter Manuel González död skrev den helige Josemaría till hans sekreterare, med ord som återspeglar den vördnad han kände: “Ni kan tänka er vilken glädje det skulle innebära för mig att få något minne av biskop Manuel (må han vila i frid!).Vågar jag be Er om denna tjänst?”

En förebild i tron

Bakom punkt 531 i Vägen ligger mycket vänskap men framför allt beundran för biskop González och en önskan att efterlikna honom. Den helige Josemaría skriver: “ ‘Behandla Honom väl, behandla Honom väl’, sade en gammal biskop med tårar i ögonen till de unga präster som han just hade vigt. – Herre! Jag önskar att jag hade en röst med tillräcklig auktoritet för att tala på samma sätt till många, många kristnas hjärtan!”

Opus Deis grundare förklarade vid flera tillfällen att den gamle biskopen ifråga var biskop Manuel González, som han vördade för hans djupa eukaristiska fromhet. Den helige Josemaría använde anekdoter och uttryck ur hans liv och skrifter i sina egna predikningar.

Bakom punkt 531 i Vägen ligger mycket vänskap men framför allt beundran för biskop González och en önskan att efterlikna honom.

I sin predikan vid helgonförklaringen sade påven Franciskus: “Den Helige Ande lär oss att be. Han vägleder oss i bönen så att vi kan be som söner och döttrar. Helgonen är män och kvinnor som förstått bönens mysterium till fullo. Män och kvinnor som kämpar med bönen, och låter den Helige Ande be och kämpa i dem. De kämpar till slutet, med all sin styrka, och de segrar, men inte av egen kraft: Herren segrar i dem och med dem. De sju vittnena som helgonförklaras idag har kämpat kärlekens och trons goda kamp genom sina böner. Därför blev de fasta i tron, med ett generöst och orubbligt hjärta. Må Gud, genom deras exempel och deras förbön, möjliggöra för oss att vara bönens män och kvinnor. Må vi ropa dag och natt till Gud, utan att tröttna. Må vi låta den Helige Ande be i oss, och stödja varandra i bönen, för att fortsätta lyfta våra armar, tills den gudomliga Barmhärtigheten vinner segern.”