Audiens med påve Franciskus: Var som de första kristna

Påven tog den 30 januari emot Opus Deis prelat i en privat audiens kl.11.45. Med prelaten Fernando Ocáriz var msgr. Mariano Fazio, som biträder prelaten i hans ledningsuppdrag.

Opus Deis prelat hälsar påve Franciskus.

Påven Franciskus har tagit emot Opus Deis prelat msgr. Fernando Ocáriz i en privat audiens. Medföljande var msgr. Mariano Fazio, som hjälper prelaten i hans ledningsuppdrag. Under audiensen, som varade en halvtimme, fick påven höra om det apostoliska arbete som görs genom Opus Dei. Han uppmuntrade medlemmarna att "vara som de första kristna" när de evangeliserade samhället.

El Papa Francisco, con Mons. Fernando Ocáriz y Mons. Mariano Fazio.

När påven välsignade dem utökade han välsignelsen till alla personer i prelaturen och till alla dem som arbetar apostoliskt med dem.