40 år efter den 26 juni: #JuneForFamilies

Den 26 juni firar Kyrkan den helige Josemarías minnesdag. Han dog 1975, för 40 år sedan. När vi under det här året ber särskilt för familjerna, minns vi hans råd om den mänskliga kärleken, såväl på hemsidan som på andra sociala medier under hashtaget #juneforfamilies

Opus Dei - 40 år efter den 26 juni: #JuneForFamiliesFoto: Ismael Martínez Sánchez

Den 26 juni firar Kyrkan den helige Josemarías minnesdag. Han dog 1975. I år blir det alltså 40 årsdagen av hans bortgång. Med anledning av hans helgonförklaring hänvisade den helige Johannes Paul II till honom som "vardagslivets helgon". Under sin livstid ägnade den helige Josemaría en stor del av sitt prästerliga arbete åt familjerna.

Med #JuneForFamilies, kommer vi att från den 1 till 30 juni i sociala medier erbjuda den helige Josemarías råd om förälskelsen, förlovningstiden, äktenskaps kärlek, familjelivet och barnuppfostran.

#JuneForFamilies vill bli ett sätt att förena sig med påven Franciskus' önskan för 2015: be för hela världens familjer och för den kommande synod om familjen.

Några resurser om de förslagna teman:

Kärleken i äktenskapet:Titta på dokumentären “Take a chance on happiness" (Ta chansen till lyckan) som visar bilder av den helige Josemarías förkunnelse och berättelser från äkta par från England, Skottland och Irland som talar om utmaningarna i sitt familje- och äktenskapsliv. De inbjuder andra att acceptera utmaningen att bli lyckliga medan de bygger upp en familj. (Original språk är engelska med den helige Josemarías ord på spanska. På inställningar kan man välja undertexter "Engelska USA" och då ser man texten till hela dokumentär)

Familjeliv: Påven Franciskus har ägnat de senaste allmänna audienser åt läran om familjen och relationen mellan dess medlemmar. E-boken innehåller en samling av dessa tal.

*****

Dessa är de meningar som kommer att publiceras på sociala medel på spanska och engelska:

Förlovning

 1. Det är inte ett bekvämt liv man behöver för att bli lycklig, utan ett förälskat hjärta. (S:t Josemaría, Plogfåran, nr. 795)
 2. Glöm inte att kärleken till Gud ger våra känslor en bättre ordning, den gör dem renare utan att förminska dem. (S:t Josemaría, Plogfåran, nr. 828)
 3. Förälskade kan inte ta avsked: de följer varandra ständigt. (S:t Josemaría, Plogfåran, nr. 666)
 4. Förlovningstiden är ett underbart tillfälle till att fördjupa den ömsesidiga kärleken och lära känna varandra bättre. Och liksom all utbildning i kärlek, bör den präglas av hängivelse, förståelse, respekt och finkänslighet. (S:t Josemaría, Samtal med Josemaría Escrivá, nr. 105)
 5. Proväktenskap? De som förespråkar det vet väldigt lite om kärlek! Kärleken är en mera solid, mera verklig, mera mänsklig realitet. Den kan inte behandlas som vore den en handelsvara som man testar för att sedan behålla eller kasta, beroende på ens nycker, bekvämlighet eller intresse. (S:t Josemaría, Samtal med Josemaría Escrivá, nr. 105)
 6. Ni har i likhet med mig erfarit att förälskade människor förmår hänge sig med säkerhet, och deras hjärtan slår i underbar harmoni i en och samma vilja. (S:t Josemaría, Guds vänner, nr. 220)
 7. Älska varandra, umgås med varandra, respektera varandra som om var och en vore en skatt som tillhör den andra. Glöm inte att Gud är vid er sida, att han ser er, att han hör er. (S:t Josemaría, Caracas, 11/2 1975)

Äktenskaps kärlek

 1. Undvik högmodet, som är ert äktenskaps värsta fiende. (S:t Josemaría, När Kristus går förbi, nr. 26)
 2. Du skrattar för att jag säger att du har en "kallelse till äktenskapet"? Det är just vad du har, visst är det en kallelse. (S:t Josemaría, Vägen, nr. 27)
 3. Kärleken måste vinnas på nytt var dag. Detta görs genom uppoffringar, med ett leende och med ett visst mått av klokhet. (S:t Josemaría, Samtal med Josemaría Escrivá, nr. 107)
 4. De bekymmer och motgångar som forsar över familjen kan inte släcka den verkliga kärleken eftersom makar som generöst gör uppoffringar tillsammans binds starkare samman. (S:t Josemaría, Samtal med Josemaría Escrivá, nr. 91)
 5. Försök att alltid vara unga, bevara er helt och hållet för varandra, älska varandra så till den grad att ni lyckas älska den andras brister. (S:t Josemaría, Valencia, Spanien, 18/11 1972)
 6. Hemligheten med den äktenskapliga lyckan ligger i det vardagliga livet, och inte i dagdrömmeri. Att lyckan består i den stilla glädjen att komma hem efter en arbetsdag, i det kärleksfulla umgänget med barnen. Den består i att möta bekymmer och svårigheter med ett gott humör. (S:t Josemaría, Samtal med Josemaría Escrivá, nr. 91)
 7. Kärlek innebär offer. Den gifte mannen skall alltså älska sin hustru och visa det. Var inte snåla! Man skall på sätt och viss uppföra sig som under förlovningstiden; annars funkar det inte. Att komma hem uttröttad, med en sur min... sånt passar sig inte! Er hustru behöver ett par pussar på kinden när ni kommer hem; inte som ett spel för galleriet, med naturlighet, med tillgivenhet.(Lisboa, 1972)
 8. Det är viktigt att äkta makar är väl medvetna om sin kallelses värdighet och om att Gud kallar dem till den gudomliga kärleken genom den mänskliga kärleken. (S:t Josemaría, Samtal med Josemaría Escrivá, nr. 93)

Barnens uppfostran

 1. Gör så att era barn ser att ni försöker leva er tro konsekvent, att ni inte bara talar om Gud, utan att han även finns i era handlingar, att ni anstränger er för att vara uppriktiga och lojala, att ni älskar varandra och att ni verkligen älskar dem. (S:t Josemaría, När Kristus går förbi, nr. 28)
 2. Auktoritärt och handgripligt tvång är inte rätt väg för uppfostran. Föräldrarnas målsättning borde snarare vara att bli vänner till sina barn, vänner som barnen anförtror sin oro, som de talar med om olika problem, som de förväntar sig en effektiv och hjärtlig hjälp från. (S:t Josemaría, När Kristus går förbi, nr. 27)
 3. Det är viktigt att lyssna uppmärksamt på barnen och att försöka förstå dem, att försöka förstå om de har delvis – eller helt – rätt i vissa fall då de gör uppror. (S:t Josemaría, När Kristus går förbi, nr. 27)
 4. Det är normalt att dina barn ibland låter dig lida. Då gäller det att ta en dag en promenad med den som är lite upprorisk, du bjuder honom på något och säger till honom: "Vet du att jag, när jag var i din ålder, lät mina föräldrar lida? Tänk dig! Jag gjorde pojkstreck ibland, som detta, och detta andra, och de förlät mig mycket snabbt. Nu gör det mig ont att jag lät dem lida. Vad synd!" Han kommer då att inse att du kan förstå honom, och ursäkta honom, och älska honom sådan han är, med hans brister. Och lite vid lite kommer han att bättra sig. (S:t Josemaría, Enxomil-Oporto, 31/10 1972)
 5. För vidare dessa ord: Det är inte ett offer för föräldrar då Gud ber dem om deras barn. Och för dem som Herren kallar är det inte ett offer att följa honom. Tvärtom, det är ett skäl för verklig och helig stolthet, ett tecken på förkärlek, på en mycket speciell tillgivenhet. (S:t Josemaría, Smedjan, nr. 18)
 6. Behandla dem som du skulle önska dig att ha blivit behandlat när du var i deras ålder. Framför allt, lita helt och hållet på dem. Det är bättre att låta sig luras nån gång än att väcka hos dem tanken att du inte älskar dem tillräckligt, att du inte litar på dem. Låt dig luras nån gång, världen kommer inte att gå under! (S:t Josemaría, Enxomil-Oporto, 31/10 1972)
 7. Glöm inte att det inte alltid är möjligt att undvika motsättningar mellan makarna. Men gräla aldrig inför barnen, det smärtar dem och får dem att ta ställning för den ene eller den andre, vilket omedvetet kan öka avståndet mellan er. Men även att kivas kan vara ett uttryck för kärlek, bara man inte gör det för ofta. Ja, det kan rentav vara nödvändigt. (S:t Josemaría, När Kristus går förbi, nr. 26)

Familjeliv

 1. Då jag tänker på kristna hem, tycker jag om att föreställa mig dem ljusa och glädjefyllda, som den heliga Familjens hem var. (S:t Josemaría, När Kristus går förbi, nr. 22)
 2. Den harmoni som råder mellan föräldrarna förs över till barnen, till hela familjen och till alla människor i deras omgivning. I varje sant kristen familj återskapas därigenom på sätt och vis Kyrkans mysterium, som Gud har valt och sänt som en ledstjärna för världen. (S:t Josemaría, När Kristus går förbi, nr. 30)
 3. Man skall låta sig ledas av detta nya tankesätt som Gud införde då han kom ner till jorden. I Betlehem är det ingen som förbehåller sig något för sig själv. Där hör man inte tala om min heder, eller min tid, eller mitt arbete, eller mina tankar, eller mina önskningar. (S:t Josemaría 14/2 1974)
 4. Det gäller att helga hemmet dag för dag genom att med ömsesidig tillgivenhet skapa en äkta familjeatmosfär. (S:t Josemaria, När Kristus går förbi, nr. 23)
 5. Varje kristet hem borde vara en fridens oas i vilken det bortom vardagens små motgångar går att uppfatta en intensiv och uppriktig tillgivenhet samt en djup frid till följd av en äkta tro som omsätts i gärningar. (S:t Josemaría, När Kristus går förbi, nr. 22)
 6. Jag upprepar: det är i ditt vanliga arbetes enkelhet, i vardagens monotona detaljer, som du måste upptäcka en - för många dold - hemlighet som är storslagen och ny: Kärleken. (S:t Josemaría, Plogfåran, nr. 489)