„Svet, miesto stretnutia s Bohom.“

Potrebuješ formáciu, lebo by si mal mať hlboký zmysel pre zodpovednosť, ktorý podporuje a povzbudzuje angažovanie sa katolíkov vo verejnom živote s úplným rešpektovaním slobody jednotlivca a poukazovaním na to, že všetci majú byť dôslední vo viere. (Vyhňa,712)

Človek, ktorý vie, že svet – a teda nie len chrám – je miestom jeho stretávania s Kristom, tento svet miluje, snaží sa získať dobrú intelektuálnu a profesionálnu výbavu a celkom slobodne si vytvára názor na problémy existujúce v prostredí, v ktorom sa pohybuje, a prijíma v dôsledku toho vlastné rozhodnutia, ktoré vychádzajú – pretože sú to rozhodnutie kresťana – tiež z osobnej reflexie, ktoré sa pokorne snaží v týchto malých i veľkých detailoch života nájsť Božiu vôľu.

Ale tomuto kresťanovi nikdy ani len nenapadne veriť alebo hovoriť, že zostupuje z chrámu do sveta, aby reprezentoval Cirkev, že jeho riešenia sú katolíckymi riešeniami týchto problémov! To totiž nejde, deti moje! To by bol klerikalizmus, oficiálny katolicizmus, alebo ako to chcete nazvať. V každom prípade je to znásilňovanie prirodzenej povahy vecí. Musíte všade šíriť opravdivú laickú mentalitu, ktorá vedie k trom záverom:

--- musíme byť dostatočne čestní, aby sme na seba mohli vziať ťarchu vlastnej zodpovednosti;

--- musíme byť dostatočne kresťanmi, aby sme boli schopní rešpektovať bratov vo viere, keď navrhujú iné riešenia, aké sú tie naše a o ktorých sa dá diskutovať;

--- musíme byť dostatočne katolíkmi, aby sme nevyužívali našu Matku Cirkev a nezaplietali ju do svojich svetských straníckych zrážok.

Je zrejmé, že na tomto poli, ani na žiadnom inom, by ste nemohli uskutočňovať tento program a sväto prežívať všedný život, netešili sa takej slobode, ktorú vám priznáva Cirkev a súčasne vašu dôstojnosť mužov a žien stvorených k Božiemu obrazu. Osobná sloboda je v kresťanskom živote zásadnou vecou. Ale nezabúdajte, deti moje, že hovorím vždy o zodpovednej slobode.

Vnímajte teda moje slová tak, ako ich hovorím. Ako výzvu, aby ste využívali – nielen v naliehavých prípadoch ale denne! – svoje práv a šľachetne plnili svoje povinnosti ako občania – v politickom, ekonomickom, v univerzitnom, profesionálnom živote – a udatne prijímali všetky dôsledky slobodných rozhodnutí a svoju osobnú nezávislosť. A táto kresťanská mentalita vám umožní vyhnúť sa každej neznášanlivosti, každému fanatizmu a – teraz to poviem pozitívne – privedie vás k tomu, že budete v mieri žiť so všetkými svojimi spoluobčanmi a tiež zlepšovať spolunažívanie v rôznych oblastiach života spoločnosti. (Konverzácie, Mons. Escrivá de Balaguer, 117-118)