„Milovať všetkých, chápať, ospravedlňovať, odpúšťať..."

Láska k Bohu a skrze ňu k ľuďom nás vedie milovať všetkých, chápať, ospravedlňovať, odpúšťať... – Naša láska by mala zakryť to množstvo ľudských nedostatkov a bied. Musíme milovať úžasnou láskou, ,,veritatem facientes in caritate“, obhajovať pravdu a pritom nikoho neraniť. (Vyhňa, 559)

Ak si budete - a ja tiež - odvážne pred Bohom spytovať svedomie, každý deň budete objavovať, že sme zaťažení mnohými chybami. Keď s nimi budeme s Božou pomocou bojovať, aspoň čiastočne stratia na význame a podarí sa nám ich premôcť, aj keby to vyzeralo, že ich nikdy nebudeme môcť úplne vykoreniť. Okrem toho, keď sa budeš snažiť odpovedať na Božiu milosť, prispeješ i navzdory týmto slabostiam k vyliečeniu veľkých chýb druhých ľudí. Ak uznáš, že si tak isto slabí ako oni - schopný všetkých možných omylov a ohavností - budeš mať viac pochopenia a viac ohľaduplnosti, no súčasne sa budeš väčšmi usilovať o to, aby sme sa všetci rozhodli milovať Boha celým srdcom.

My kresťania, Božie deti, by sme mali našim blížnym pomáhať čestne robiť to, čo oní pokrytci potmehúdsky našepkávali Učiteľovi: ,,... nehľadíš na osobu človeka...“ To znamená, že musíme zavrhnúť akúkoľvek selekciu - zaujímajú nás všetky duše! - samozrejme, logicky by sme sa mali začať venovať najskôr tým, ktoré Boh už z akéhokoľvek dôvodu - i ľudského na prvý pohľad - postavil do našej blízkosti. (Boží priatelia, 162)

Chcem dostávať správy emailom

email