„Štúdium je vážnou povinnosťou.“

Modlíš sa, zapieraš sa, pracuješ v tisícich apoštolských činnostiach... ale neštuduješ. – Keď sa nezmeníš, nebudeš užitočný. Štúdium, či akékoľvek odborné vzdelanie je pre nás vážnou povinnosťou.


Pre moderného apoštola je hodina štúdia hodinou modlitby.

Ak máš slúžiť Bohu svojím rozumom, štúdium je pre teba vážnou povinnosťou. Často pristupuješ k sviatostiam, modlíš sa, žiješ čistým životom... a neštuduješ... Nehovor mi, že si dobrý; si len dobrácky. (Cesta,334-337)