„Pomôžte im bez toho, aby si to všimli.“

Myšlienka na smrť ti pomôže pestovať cnosť lásky, pretože ten konkrétny moment spolužitia je možno tým posledným, v ktorom sa stretávaš s tým či oným…: či už oni alebo ty, alebo ja, sa môžeme každú chvíľu rozlúčiť so životom. (Brázda, 895)

Možno mi povieš: a prečo by som sa mal namáhať? Odpoveď ti nedám ja, ale svätý Pavol: ,,lebo nás ženie Kristova láska.“ Celý priestor ľudského života je málo, aby si rozšíril hranice svojej lásky. Od prvých počiatkov Opus Dei som sa bez oddychu snažil opakovať všetkým veľkorysým ľuďom, aby sa na skutky rozhodli premeniť Kristovo volanie: ,,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ Áno, spoznajú nás práve podľa toho, pretože láska je východiskovým bodom akejkoľvek činnosti naozajstného kresťana.(...)

Chcel by som, aby ste sa zamysleli nad tým, ako aj po dvadsiatich storočiach so stále novou silou pôsobí toto Majstrovo prikázanie, ktoré je akoby vizitkou skutočného Božieho syna. Počas svojho kňazského života som často kázal o tom, že bohužiaľ pre toľkých ľudí je toto prikázanie stále nové, pretože sa nikdy, či takmer nikdy nepokúšali podľa neho žiť. Je to smutné, no je to tak. Slová Mesiáša sú jasné: Podľa toho vás spoznajú, že sa budete navzájom milovať! Práve podľa toho! – cítim nutnosť stále pripomínať tieto Pánove slová. Svätý Pavol dodáva: ,,Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.“ Stratené chvíle, možno s falošnou výhovorkou, že máš času nazvyš... A pritom toľko tvojich bratov a priateľov je preťažených prácou! Pomôž im, jemne, zdvorilo, s úsmevom na perách, aby si to ani oni sami nevšimli a nemohli ti prejaviť svoju vďačnosť, pretože tvoja taktná a jemná láska to zariadila tak, že dokázala prejsť bez povšimnutia. (Boží priatelia, 43-44)

Chcem dostávať správy emailom

email