„Mária, dcéra Boha Otca.“

Koľko hanebnosti je v mojom správaní, koľko nevernosti milosti! – Matka moja, Útočisko hriešnikov, oroduj za mňa; aby som nikdy viac neprekážal Božiemu pôsobeniu v mojej duši. (Vyhňa, 178)

Mária, naša Matka a naša nádej: akí bezpeční sa cítime v tvojej blízkosti, hoci všetko by sa triaslo! (Vyhňa, 474)

Ako sa len ľuďom páči, keď im niekto pripomenie ich príbuzenstvo s významnými osobnosťami v literatúre, politike... v armáde alebo v Cirkvi!

– Spievaj Nepoškvrnenej Panne Márii a pripomínaj jej:

Zdravas, Mária, dcéra Boha Otca; Zdravas, Mária, Matka Boha Syna; Zdravas, Mária, nevesta Boha Ducha Svätého... Väčší než ty je len Boh! (Cesta, 496)

Povedz jej: Matka moja – áno, tvoja, pretože jej patríš mnohorakým spôsobom – nech ma tvoja láska priviaže ku Krížu tvojho Syna; nedopusť, aby mi niekedy chýbala viera, statočnosť či odvaha na to, aby som plnil vôľu nášho Ježiša. (Cesta, 497)