„Príďte rýchlo k spovedi.“

Dieťa moje, ak niekedy padneš, ihneď choď na spoveď a na duchovné vedenie: ukáž svoju ranu! Aby ťa mohli vyliečiť do hĺbky, aby ti odstránili všetky zárodky infekcie, hoci by ťa to malo bolieť ako chirurgický zákrok. (Vyhňa, 192)

Úprimnosť je nevyhnutná na to, aby sme napredovali v zjednocovaní sa s Bohom. – Ak ti na hrudi sedí ,,ropucha“ mlčania, odožeň ju! Ako vždy ti radím, aby si ako prvé povedal to, o čom by si nechcel, aby sa vedelo. Ako je nám dobre, keď sa tej ropuchy pri spovedi zbavíme! (Vyhňa, 193)

Nech je pochválený Boh!, vravel si mi po svätej spovedi. A myslel si si: je to, akoby som sa znovu narodil. – Potom si pokojne pokračoval: ,,Domine, quid me vis facere?" – Pane, čo chceš, aby som urobil? – A ty sám si vyslovil odpoveď: s tvojou milosťou, navzdory všetkému a všetkým, budem plniť tvoju najsvätejšiu vôľu. ,,Serviam!“ Budem ti bezvýhradne slúžiť! (Vyhňa, 238)

Pokora vedie každú dušu neklesať na mysli z vlastných pochybení. – Skutočná pokora nás vedie... prosiť o odpustenie! (Vyhňa, 189)

Keby som bol malomocný, matka by ma objala. Bez akéhokoľvek strachu či odporu by mi bozkávala rany. – A Božia Matka? Keď spozorujeme svoje malomocenstvo, svoje vredy, vtedy volajme: Matka! A ochrana našej Matky je ako bozk na rany, ktorý nám prináša vyliečenie. (Vyhňa, 190)