„Pomocnica kresťanov.“

,,Auxilium christianorum!" – Pomocnica kresťanov, modli sa s istotou loretánske litánie. Skúsil si opakovať tú strelnú modlitbu v tvojich ťažých chvíľach? Keď tak budeš robiť s vierou, s nehou dcéry alebo syna, zakúsiš, aký účinný je príhovor tvojej Matky Svätej Márie, ktorá ťa dovedie k víťazstvu. (Brázda, 180)

Obráť sa teraz na svoju blahoslavenú Matku v nebi, aby ťa prijala do svojho náručia a vyprosila ti od svojho Syna pohľad milosrdenstva. A snaž sa ihneď o konkrétne predsavzatia: odrež naraz, aj keby to bolelo, presne tú vec, ktorá prekáža, a o ktorej dobre vie Boh aj ty sám. Pýcha, zmyselnosť a nedostatok zmyslu pre nadprirodzeno ti budú spoločne našepkávať: toto? Veď je to len bezvýznamná hlúposť! Bez vyjednávania s pokušením odpovedz: Odovzdám sa aj v tejto maličkosti! Správne. Láska sa predsa prejavuje zvlášť v maličkostiach. Obvykle tie najťažšie obete, ktoré od nás Pán žiada, sú práve tie nepatrné, no stále a mocné ako tlkot srdca.

Koľko si poznal matiek, ktoré vykonali nejaký výnimočný hrdinský čin? Málo, veľmi málo. A predsa všetci poznáme mnoho matiek, skutočne hrdinských matiek, ktoré nikdy nevykonajú nič zvláštneho a o ktorých sa nebude nikdy verejne hovoriť. Žijú však v neustálom sebazapieraní a kvôli šťastnému životu svojich detí sa radostne zriekajú záľub a koníčkov, svojho času i príležitostí na úspech a sebarealizáciu. (Boží priatelia, 134)


Chcem dostávať správy emailom

email